ከትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ የተሰጠ መግለጫ

በግፍ በተገደሉ ንፁሃን ዜጎች ደም፣ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘች መሯሯጥ፣ በግፍ ላይ ግፍ መፈፀም ብቻ ሳይሆን፣ እንደተለመደው እውነታውን ለማድበስበስ የሚደረግ ኣደገኛ ፀረ-ህዝብ ሴራ ነው፡፡ ከሁሉ በማስቀደም፣…

ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ካብ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ (ባይቶና) ዝተውሃበ መግለፂ

ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ (ባይቶና) ክብርን ሉኣላዊነትን ዓባይ ትግራይ ንምርግጋፅ ኣብ ቅድሚት ተሰሊፉ ኣብ ምቅላስ ፀኒሑን ይርከብን። እዋናዊ ኩነታት እዛ ሃገር ድሕሪ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳትን ተግባራትን…

ምእንተ ህልውናን ደሕንነትን ትግራይና ኣብ ልዑል ተጠንቀቅ ኣለና።

ኣንፃር ህልውናና ዝተሰለፉ ሓይልታት ግሁድ ምትእኽኻብ ይገብሩ ምህላዎም ግልፂ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኩልኻ ህዝብና በብኸቢኻ ውዳበታትካ ኣሰጣጢምካ ንኹነታት ብንቅሓት ክትከታተል ይግባእ!! መሰልና ብቅልፅምና!! ቢሮ ፀጥታን…

“ውግእ ክነትርፍ ኢና ተዳሊና ክንዋጋእ እንተኾይና ግን ክንስዕር ኢና ።…ትግራይ መዐንደሪት መድሐርሐርቲ ኣይትኾንን መቕበሪቶም እምበር” ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል።

ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን ንህልዊ ኩነታት ገምጊሞም ካብ ዘቐመጥዎም ኣንፈታት ጉጅለ ብልፅግና መሪሕነት እዛ ሃገር ካብ ዝሓዘሉ ንነዘ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘብፀሖ ማእለያ ዘይብሉ…

ኣምባሳዶር ስዩም መስፍን ከተናገርዋቸዉ ኣንኳር ነጥቦች !

“የትግራይ ክልል መንግስት የወሰደው አቋምና ያወጣው መግለጫ፤ መርህ የተከተለ፣ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት፣ የኢትዮያን ክብርና ሉኣላዊነት ላይ የተመሰረተ ነው። በተለይም የትግራይ ህዝብ ክብርና ጥቅም እንዲያስከብር የተሰጠውን…

“ወፃእተኛታትን ኣውፈርትን ናብ ትግራይ ከይኣትዉ ተኸልኪሎም” ቢሮ ኢንቨስትመንት ክልል ትግራይ።

መዋእለ ንዋዮም ኣብ ትግራይ ከዉዕሉ ዝመደቡ ቻይናውያን፣ ግብፃውያን ካኦት ሰብሞያን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ከምዝተኸልከሉን ካልኦት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝተገደዱ ጣልያናውያን’ውን ከምዘለዉን ቢሮ ኢንቨስትመንት…

እንደ ወረደ ! ኣሁን ሊያሳስበን የሚገባው በትራምፕ ሃላፊነት የጎደለው ንግግር ላይ የተነሳው ጫጫታ የደበቀው የኔታንያሁና የዓብደላ ሓምዶክ ምላሽ ነው

በዚህ ሁለት ቀን እየሰማን ያለነው የኣቢይ ደጋፊዎች ጫጫታ “ዶናልድ ትራምፕ እንዴት ቢደፍረን ነው ግብጽ የህዳሴን ግድብ ታፈርሰዋለች የሚለው፡ እኛን ኢትዮጵያውያንን ኣያውቀንም እንዴ?”በሚል ቁጭት ኣይሉት ፉከራ…

ንህልው ኩነታት ኣመልኪቱ ብብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተውሃበ እዋናዊ መግለፂ ቅዋም

ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተቖፃፂሩ ዘሎ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኺ ሓይሊ “ታሪኽ ንባዕሉ ይደግም” ከም ዝብሃል ግፍዕታት ዘውዳውን ወተሃደራውን ስርዓታት ኢትዮጵያ ሓንቲ ብሓንቲ እናደገመ…

ከትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የተሰጠ መግለጫ

የትግራይ ህዝብና መንግስት፣ በኣሃዳዊና ኣምባገነናዊ ቡድን፣ ተከታታይ ፀረ-ህዝብ እርምጃ አይንበረከኩም!! በህገወጥ መንገድ በኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጫንቃ በማን ኣለብኝነት፣ ንጹሃንን በጅምላ እየጨፈጨፈ፣ ዜጎች ለሞት፣ እንግልት፣…

ማሕበራዊ ረዲኤት ትግራይ ን24 ሰዓታት ኣብ ምንፃግ ኬሚካል ወራር ዕስለ ኣንበጣ ልዑል ዓቕሚ ዘለወን 2 ቦጣት ናብ ስራሕ ኣዋፊራ፡፡

ማሕበራዊ ረዲኤት ትግራይ ዕስለ ኣምበጣ ንምምካት ለይትን ቐትርን ኣገልግሎት ስራሕቲ ምንፃግ ዘሰላስላ 2 ነፀግቲ ኬሚካል ምስ ማይ ቦጥ ዘመላልሳ ምስ ምሉእ መሳሪሒአን ናብ መኸተ ዕስለ…