ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ዘሎ ኣወንታዊ ርክብ ኻልኦት ክልላት ከም ትምህርቲ ክወስድኦ ይግባእ ኢሉ እዚ ሰሜን ሰራዊት ምክለኻል ሃገር ።

ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እዚ ሰሜንን ቢሮ ፀፅታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይን መድረኽ ዘተ ሰላምን ድሕንነትን ኣሳሊጦም። ኣብቲ መድረኽ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል…

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ

መትኒ ትራንስፎርሜሽን !! ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ክልልና ዝማዕበለት ንምግባር፣ ኣግሮ-ኢኮሎጂ መሰረት ገይሩን፣ ኣብ መቐለ ዘሎ፣ ምጥጣዕ ዝተፈላለዩ ፋብሪካታት ጨርቀ-መርቅን ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላትን ሓዊስካ ሰለስተ…

ኣብ ከተማ ኣፅቢ ወንበርታ ስነ-ስርዓት ምውላዕ ሽምዓ ብዘይሕጋውያን ደለልቲ ተታሊሎም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝሰግርሉ እዋን ብዘጋጠሞም ሓደጋ ዝጠሓሉ መናእሰይ ተሳሊጡ ።

ካብ ጣብያታት ወረዳ ኣፅቢ ወምበርታ ተበጊሶም ቐይሕ ባሕሪ ተሳጊሮም ብየመን ኣቢሎም ናብ ስዑዲ ዓረብን ንምእታው ሃቂኖም ኣብ ጉዕዞ ዝነበሩ ወገናት ብዘጋጠሞም ሃንደበታዊ ሓደጋ ምጥሓል ጀልባ…

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ሱዑድ ዓረብ ኣብ ምስጋር ሓደጋ ብዘጋጠሞም ተጋሩ ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፁ ፡፡

መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፆ መግለፂ ሓዘን ክሳብ ሕዚ ብዘሎ መረዳእታ ልዕሊ 40 መናእሰይ ወገናት ካብ ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ከባቢኣን ተበጊሶም ናብ ስዑዲ ዓረብን የመንን…

ኣብ ሰሙን 2 መዓልታት ዝነበረ ምዝገባ ዓርሰ ሓገዝ ህንፀት ኣባይቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ቀዳም ን6 መዓልታት ከምዝወሃብ ቢሮ ፍትሒ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ገሊፁ፡፡

መንግስቲ ክልል ትግራይ ምዝገባ ዓርሰ ሓገዝ ህንፀት ኣባይቲ ኣብ 12 ከተማታት ክቕፅል ንዘውፅኦ መምርሒ ስዒቡ ድሌት ተመዝገብቲን ከይዲ ምዝገባን ክጠዓዓም ብዘይምኽኣሉ ቢሮ ፍትሒ ተወሰኽቲ ዓቀብቲ…

ሰራሕተኛታት ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ንመተኣኻኸቢ እቶት ክልል ትግራይ ካብ ወርሓዊ መሃየኦም ዓሰርተ ሚኢታዊ ከወፊዩ ወሲኖም፡፡

t(ኤፍ ኤም መቐለ 04/08/2011) ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ጠለባት ህዝቢ ንምምላእ ንህንፀት መሰረተ ልምዓት ፣ጠለብን ሕቶን መናእሰይ ፣ድልየትን ሕቶታትን ህዝቢ ንምምላስን መፈፀሚ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታትን ፃውዒት መተኣኻኸቢ እቶት…

ሰራሕተኛታት ክልል ስታፍ ኤጀንሲ ልምዓት ኣናእሸተይን ማእኸለዎትን ማኑፋክቸሪንግ ኢንድስትሪ ክልል ትግራይ መንግስቲ ክልልና ኣብ ዝገበሮ መፀዋዕታ ምትእኽኻብ እቶት ክሳተፉ ወሲኖም

መንግስቲ ባይታ ጠለብ ልምዓት ሕብረተሰብ ንምምላእን ፣ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ንምስላጥ፣ ኢንቨስትመንት ክልልና ንምትብባዕን ንምንቅቓሕን ኩሉ ትግራዋይን ፈታዊ ልምዓት ትግራይን ንክሳተፍ ብዝፀዎዖ መሰረት 80 ሰራሕተኛታት ክልል ስታፍ…