ኣብ ክልልና ኣገልግሎት ሕክምና ጨረር ብኣግባቡ ንዘይጥቀሙ 10 ሆስፒታላት መጠንቀቅታ ከምዝተውሃበ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ገሊፁ፡፡

ኣብ ኣጠቓቅማ ቴክኖሎጂ ጨረር ኣድሂቡ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ዳሬክተር ምቁፅፃርን ምክልኻልን ጨረር  ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣይተ ግዛቸው ውልደፃድቅ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ምሕካምን…

ሚዛኖም ዝተዛብዐ ፀብፃብ መራኸብቲ ሓፋሽ ህዝቢ ንዓብይ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዝነበረ ሓገዝ ክዘሓሓል ጌርዎ እዩ ኢለን ዋና ዳሬክተር ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ መተሓባበሪ ህዝባዊ ተሳትፎ ዓብይ ግድብ ህዳሰ ወይዘሮ ሮማን ገብረስላሰ፡፡

ንምድንጓይ ስርሓቲ እቲ ግድብ ስዒቡ መራኸብቲ ሓፋሽ ዘናፈስኦ መረዳእታት  ሕብረተሰብ ክጠራጠር ከምዝገብሮ ዝገለፃ ወይዘሮ ሮማን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዝተገበረ ምንቅስቃስ ኣብ ምምሕዳር እምነት ዝሓሸ ለውጢ…

መብዛሕቲኦም ኣብዛ ሃገር ዝመሓየሹ ዘለው ሕግታት ኣብ ዝቕፅል 6 ኣዋርሕ ተዛዚሞም ናብ ተግባር ከም ዝኣትው ተገሊፁ፡፡

ብኣሰናዳኣይነት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝተዳለወ ዘተ ዝተረኸቡ ምክትል ሓፈሻዊ ዓቃቢ ሕጊ ዶክተር ጌድዮን ጠምቲዮስ ኣብ ዘቕረብዎ መበገሲ ፅሑፍ መብዛሕቲኦም ዝመሓየሹ ዘለው ሕግታት ይዛዘሙ…

ካብ ስልጣኖም ክለዓሉ ዝሓትት ብርቱዕ ተቓውሞ ዝገጠሞም ፕረዝደንት ኣልጀርያ ዓብድል ዓዚዝ ቡታፍሊቃ ካቢንኦም ኣፍሪሶም ከምብሓድሽ ኣጣይሾም፡፡

ከም ፀብፃብ ጣብያ ቴሌቭዥን እታ ሃገር ካብ 27 ሚኒስተራት እታ ሃገር እዮም 21 እንትቕየሩ ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ኖርዲን ድዶይን ኣብ ስልጣኖም ክቕፅሉ እዮም፡፡ ፕረዝደንት…

ኣብ መንጎ ትካላት ጥዕና ዘሎ ምቅብባል ማለት እውን ሪፈራል ዝወሃብ ሕክምና ንተሓከምቲ ንተወሳኺ ወፃእን ምንግልታዕን የቃልዖም ከምዘሎ ሓደ መፅናዕቲ ኣመላኺቱ፡፡

ሓለፊ ምምሕዳር ፅሬት ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ኣይተ መንግስቱ ሓጋዚ ብ 30 ትካላት ጥዕና ዘሎ ቅብብል ንተሓከምቲ የንገላትዕ ከምዘሎ ዕላዊ ኣብ ዝገበርዎ መፅናዕቲ…

ተወከልቲ ቐዋሚ ኮሚቴ ሃፍቲ ተፈጥሮን ኢነርጅን ፌደራል ኣብ ጉዳይ ሕፅረት ማይን ግልጋሎት መብራህትን ምስ ዓበይቲ ዓዲ ከተማ መቐለ ዘተ ተኻይዱ፡

ተሳተፍቲ እቲ መድረክ ዝኾኑ ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ከተማ መቐለ ሰፊሕ ፀገም ሕፅረት ማይ ከምዘሎ ብምግላፅ እቲ ፀገም ዘላቒ መፍትሒ ንኽረክብ ትኩረት ሂብኩም ክትሰርሑ ይግባእ ኢሎም፡፡…