ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻልን ምግታእን ዝርገሐ ቫይረስ ኮሮና ክልል ትግራይ ኣንቢርዎ ካብ ሞንጎ ዝነበረ እገዳታት ንገሊኦም ኣፋዂሱ፡፡

ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻልን ምግታእን ዝርገሐ ቫይረስ ኮሮና ክልል ትግራይ ኣንቢርዎ ካብ ሞንጎ ዝነበረ እገዳታት ንገሊኦም ኣፋዂሱዎም ዘሎ  ሚዛን ምፍንታት ዝማእኸሉ መሸጣ እንዳቡን ንኽካየድØ  ሚዛን…

ዝርግሐ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻልን ንምግታእን እንኮ መድሓኒቱ ካብ ገዛኻ ዘይምዉፃእ ምዃኑ ዉድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ፡፡

ቫይረስ ኮሮና ብብዝሒ ሰባት ኣብ ዝእከብሉ ከባቢ ብቐሊሉ ናይ ምዝማትን በዚ ኣቢሉ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ምዝማት ተኽእልኡ ልዑል ስለዝኾነ ደቂ ሰባት ካብን ናብን ንዝገብርዎ…

ኣብ ኬንያ ኣብ መፍለይን መከታተልን ቫይረስ ኮሮና ዝነበሩ ሰባት ኣምሊጦም ናብ ህዝቢ ተሓዊሶም፡፡

ኣብ ኬንያ ብርክት ዝበሉ ኣብ መፍለይን መከታተልን ከተማ ናይሮቢ ዝነበሩ ኬንያውያን ኣምሊጦም ናብ ህዝቢ ዝተሓወሱ ብኣካላት ፀጥታ ይህደኑ ከምዘለዉን ጉዳዮም ብሕጊ ከምዝረኣይን ንፕረዚዳንት እታ ሃገር…

ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ካብ ፈሊኻ መከታተሊ ቦታ ሞሞሊቖም ዝወፁ ናብ ህዝቢ ይሕወሱ’ለዉ ተባሂሉ፡፡

ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ብምልክታት ቫይረስ ኮሮና ዝተጠርጠሩ ፤ ኣብ መፍለይን መከታተልን ቦታ ንበይኖም ክኾኑ ን14 መዓልትታት ዝተኣለዩን ሰባት ካብቲ ቦታ እንዳምለጡን ብሱሩዕ እንዳወፁን ምስ ህዝቢ…

ብሰንኪ ረኽሲ ቫይረስ ስነስርዓት መርዖኦም ኣናዊሖም ዝነበሩ ቻይናዉያን ነበርቲ ከተማ ዉሃን ስነስርዓት መርዖኦም ንምፍፃም ይጓየዩ ኣለዉ፡፡

ኣብታ ቻይናዊት ከተማ ዉሃን ዝነብሩ መፃምዲ ምዝገባ ሓዳር ናብ ዝካየደሎምን መደብራት ቤት ስእልን ብብዝሒ ይጓየዩ ከምዘለዉን  እዚ ድማ ኣብታ ንመጀመርያ ግዜ ቫይረስ ኮሮና ዝተረኸበላ ከተማ…

ኣብ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤት ፅሕፈት ሰበኻ ጉባኤ ቅዱስ ግዮርጊስ መቐለ ንነዳያን ሓጊዛ ፡፡

ኣብ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤት ፅሕፈት ሰበኻ ጉባኤ ቅዱስ ግዮርጊስ መቐለ ግምቱ 45 ሽሕ ብር ዝኾነ ናዉቲ ፅሬትን ሃለኽቲ ምግብን 43 ኣረጋዉያን ዝርከብዎም ን163 ነዳያን…

ዉልቀ ኣብያተ ትምህርቲ ንጊዚኡ ደዉ ናይ ዝበለ ወርሓዊ ክፍሊት ኣገልግሎት ትምህርቲ ካብ ምሕታት ኽቑጠባ እዚ እንተዘይ ኮይኑ ግን ሓይሊ ዕማም መኸተ ቫይረስ ኮሮና ከምዝከታተሎ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

ውልቀ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ ሐዚ እዋን ቀዳምነት ንምክልኻልን ንምግታእን   ቫይረስ ኮሮና ክህባ’ምበር  ተምሃሮ ናይ ዘይተምሃርሉ ወርሓዊ ክፍሊት ንወለዲ ተምሃሮ ክፈሉ እንዳበላ ፀቕጢ ክፈጥራ የብለንን ክብል…