ግድብ ህዳሰ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ፡፡

“ኣብ ወርሒ ሓምለ ግድብ ህዳሰ ማይ ናይ ምምላእ መስርሕ እንተተጀሚሩ ዝኸፍአ ቅልዉላዉ ክስዕብ’ዩ ፡፡” – መንግስቲ ግብፂ፡፡

” ምንግስቲ ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሰ ማይ ናይምትሓዝ መስርሑ ብቑልጡፍ ደዉ የብል” –  መንግስቲ ኣመሪካ፡፡

” ኣብ ወርሒ ሓምለ ንግድብ ህዳሰ ማይ ናይ ምዝትሓዝ ዝነበረኒ ዉጥን ከይትግበር ይኽእል’ዩ” – መንግስቲ ኢትዮጵያ፡፡

         ብፀቕጥታት ሑቡራት ኣመሪካን ባንኪ ዓለምን ኣብ ጉዳይ ማይ ምምላእን ምፍናዉን ግድብ ህዳሰ ተጀሚሩ ዝፀንሐ ሱሉሳዊ ዘተ ምቁራፁ ስዒቡ ናብ ዝኸፍአን ዝተጠላለገን ዲፕሎማስያዊ ማሕለኻ ከምዝሸመሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሚኑ፡፡   

          ብሰንኪ ዝርገሐ ቫይረስ ኮሮና ሃዲኡ ዝነበረን ንዚ ከም ጉልባብ ተጠቒሙ ብግድብ ህዳሰ ኣባይ ከምዘይደራደር ቡዙሕ ክጀሃርን ክንየትን ዝፀንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፍአን ዝተጠላለገን ዲፕሎማስያዊ ማሕለኻ ጥሒሉ ከምዝርከብ ክእመን ተገዲዱ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት፡-

  • መንግስቲ ግብፂ እቲ ብዶ/ር ኣብይ ብስነ ሓሳብ ዝተቐበልዎ ግን ድማ ክታሞም ኣብ ምንባር ንዝተሓሰምዎ ሱሉሳዊ ስምምዕ ንባይቶ ፀጥታ ዉድብ ሑቡራት ስምዕትኡ ብምቕራቡን ንዚ ስዒቡ ባይቶ ፀጥታ ንቲ ጥርዓን ቁቡል ብምግባሩ
  • ዋና ፀሓፊ ዉድብ ሑቡራት መንግስታት ኣንቶንዮ ጉቶሬዝ እቲ እንዳሓየለ ዝመፅእ ዘሎ ስምዕታ ግብፅን ሳዕቤኑን ኣብ ግምት ብምእታዉ ናብ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ስልኪ ብምድዋል እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ካልእ ሰለማዊ መንገዲ ከምዘናድዩን ከምዘዳልዉን ክሳብ ሽዑ ግን ንግድብ ህዳሰ ማይ ንምምላእ ዝግበር ፈተነ ክፀንሕ ብምሕባሮም
  • ፕረዚዳንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ስልኪ ብምድዋል ንቲ ብቓል ደረጃ ዝተበፅሐ ሱሉሳዊ ስምምዕ ክታሞም ከየንበሩ ናብ መስርሕ ማይ ምምላእ ግድብ ህዳሰ ከይኣትዉ ብጥብቂ ብምጥንቃቖም ኢትዮጵያ ብቑልጡፍ ናብቲ ሱሉሳዊ ዘተ ንኽትምለስ ምሕታቶም
  • ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ምህናፅ ጉዳይ ህዳሰ ግድብ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ብፅንዓት ደዉ ኢላ ዝነበረት ሃገረ ሱዳን ኣብዚ ሐዚ እዋን ምስ ግብፂ ብምሽራዉ ንቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዳለወ ኣብ ጉዳይ ኣመላልኣ ግድብ ህዳሰ ዝረቐቐ ሓድሽ ሰነድ ብምንፃግ ኢትዮጵያ ብቑልጡፍ ናብቲ ዘቋረፀቶ ስሉሳዊ ዘተ ንኽትምለስ ምሕታታን ስዒቡ መንግስቲ ክወፆ ኣብዘይኽእል ዲፕሎማስያዊ መዋጥር ከምዝኣተወ ክኣምን ተገዲዱ’ሎ፡፡

              ከምዚ ዓይነት ኣዋጣሪን ዲፕሎማስያዊ ምስሕሓብን ኣብዘለዎ ህሞት ኮይንካ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሓምለ ንግድብ ህዳሰ ማይ ናይ ምትሓዝ መስርሕ ምጅማር ኣይኮነን ምፍታን ካልእ ሳዕቤን ከምዝህልዎ ዝተኣመነ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዲፕሎማስያዊ ምስሕሓብ ብኸምዚ ዝቕፅል እንተኾይኑ ንቲ ግድብ ህዳሰ ማይ ምምላእ ደዉ ብምባል ናብ’ቲ ዝተቛረፀ ስሉሳዊ ዘተ ንምምላስን ንዘይምምላስን ዶ/ር ኣብይ ምስ ሃይለማርያም ደሳለኝን ምስ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር  አይተ ሞቱማ መቃሳ ይመኽርሉ ከምዘለዉ ንመቕርብ ምንጭታቱ ብምጥቃስ ኢትዮ ኤፍ ኤም 107.8 ፀብፂቡ’ሎ፡፡

                   መንግስቲ ኢትዮጵያ ክወፆ ኣብ ዘይኽእል ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ተሸሚሙ ከምዘሎ ኣብ ዘተኣመነሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንግስታዊ መራኽብቲ ሓፋሽ ብዝኾና ፤ ብስዓብቲ መንግስታዊ ጉዳያት ኣብ ምስላጥ ተሸመሚመን ኣብ ዝርከባ ትካለት መራኸብቲ ሓፋሽ ፋናን ዋልታን ኣቢሉ ሎሚ ኣብ ወርሒ ሓምለ ግድብ ህዳሰ ማይ ንምትሓዝ ከምዝጅምር መናፍሓቱ ዝፍንወሉን ዝንየተሉን ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ንቲ ኣቲዎ ዘሎ ወጥሪ ኣቐዲሙ ስለዝተኸሸሐን እዚ ሓበሬታ እዚ ብመንገዲ ኢትዮ ኤፍ ኤም 107.8 ምስተዘርገሐ ንዚ ሓቂ’ዚ ንምጉልባብን ኣብ ህዝቢ ካልእ ስምዒት ከይፍጠርን ብምስጋእ ንምሕባል  ዝዓለመ’ዩ ተባሂሉ’ሎ፡፡

ን104.4 ሬድዮ FM መቐለ LIKE ብምግባር ስዓብትና ብምዃን በብእዋኑ ንእንዝርገሖም ሓበሬታ ተኸታተሉ ፡፡ SHARE ብምግባር ድማ ንኻልኦት የካፍሉ፡፡ ንስለቲ ተገዳስነቶም ድማ ነመስግን፡፡


1+