ኣብ ኩናት ዓድዋ ዝለዓለ ብፅሒት እናሃለዎም ዘይተነገረሎም ኣካላት ታሪኮም ክፃሓፍን ክስነድን ይግባእ ኢሎም ምሁራት ዩንቨርስቲ ኣኽሱም።

ኣብ ዩንቨርስቲ ኣክሱም ሙሁራት ተመራመርቲ ታሪክን ዮርዳኖስ ሙሉጌታ ከምዝበልኦ እዚ ዓብይ ዓወት ፀለምቲ ህዝብታት ኣብ መላእ ዓለም ዝነበረ ፖለቲካ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣብ ምቕያር ዝለዓለ ፅዕንቶ…

ድምፃዊ ኣሚር ዳውድ ዓሪፉ

ድምፃዊ ኣሚር  ዳውድ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ጥበብ ንሰማዕቲ ዘቅረበ እንትኾን ብፍላይ ኣብ ታሪኽን ጅግንነትን ተጋሩ ዝደረፋ ኣይሞቱን ጀጋኑና ፣ ዓደይ መቐለን ፣ ወዲ ውለዲ እሞ…