ፈረንሳ ድሕሪ 2ይ ዉግእ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ቁጠባዊ ቅልውላው ገጢሙኒ ኢላ፡፡

ፈረንሳ ድሕሪ ካልኣይ ኲናት ዓለም እቲ ዝለዓለ ቁጠባዊ ውድቀት ከመዘጋጠማን ሚኒስትሪ ፋይናንስ እታ ሃገር ተኣሚኑ፡፡

ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግሰቲ እታ ሃገር  ቁጠባ ‘ታ ሃገር ብሓደ ሚኢታዊ ጥራይ  ከምዝንኪ’ኳ እንተገለፀ ሚኒስትር ፋይናንስ እታ ሃገር ሌ ማይሬ ግን እቲ ምንቁልቋል ቁጠባ ካብቲ ዝተገመተ ዝዛየደ ምዃኑ ተሓቢሩ ፡፡


0