ዉልቀ ኣብያተ ትምህርቲ ንጊዚኡ ደዉ ናይ ዝበለ ወርሓዊ ክፍሊት ኣገልግሎት ትምህርቲ ካብ ምሕታት ኽቑጠባ እዚ እንተዘይ ኮይኑ ግን ሓይሊ ዕማም መኸተ ቫይረስ ኮሮና ከምዝከታተሎ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

ውልቀ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ ሐዚ እዋን ቀዳምነት ንምክልኻልን ንምግታእን   ቫይረስ ኮሮና ክህባ’ምበር  ተምሃሮ ናይ ዘይተምሃርሉ ወርሓዊ ክፍሊት ንወለዲ ተምሃሮ ክፈሉ እንዳበላ ፀቕጢ ክፈጥራ የብለንን ክብል ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ገሊፁ፡፡

 ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶ/ር ኢንጅነር ገ/መስቀል ካሕሳይ ሐዚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ውልቀ ኣብያተ ትምህርቲ ተምሃሮ ንዘይተምሃርሉ ወርሓዊ ክፍሊት ንኽኸፍሉ ንወለዲ ፀቕጢ ይፈጥሩ ከምዘለው ኣረጋጊፅና’ለና ዝበሉ ዶ/ር ኢንጅነር ገ/መስቀል ካሕሳይ እዚ ድማ ምስ መስርሕ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ምክልኻልን ምግታእን ቫይረስ ኮሮና ዝፃባእ ብምዃኑ ኣብዚ እዋን እተን ውልቀ ኣብያተ ትምህርቲ ሰራሕተኛታት ከመዛብላን ንወለዲ ተምሃሮ ክፈሉ እንዳበላ ፀቕጢ ክፈጥራ የብለንን ድሕሪ ምባል ንዚ ክዉን ኣብ ልዕሊ ዘይገብራ ግን ሓይሊ ዕማም መኸተ ቫይረስ ኮሮና ክከታተሎ እዩ ኢሎም።

 ኣብዚ ሐዚ እዋን ትምህርቲ ብሬድዮ ዝመሓላለፍ ዘሎ ብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ይከታተልዎ ከምዘለዉ ዝሓበሩ እቶም ሓላፊ ብኣን ጣሩ ንዚ ፈነወ ትምህርቲ ብሬድዮ ዘይከታተሉ ዘለዉ ቁፅሮም ዘይንዓቕ ተምሃሮዉን ስለዘለዉ ወለዲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጥቡቕ ክትትል ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ደቆም ኸካይዱ ፀዊዖም፡፡


0