ክታበት ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ይመሃዝ ኣሎ፡፡

ንቫይረስ ኮሮና ዝፍዉስ ፉቱን መድሓኒት ድሕሪ ምምሃዝ ናብ ፈተነ ዝኣተዋ ሙዕቡላት ሃገራት ይጓየያ ከምዘለዋ ተገሊፁ፡፡

ኣብ ዉሽፂ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ጥራይ ሃገራት እስራኤል እንግሊዝ ጀርመንን ኣመሪካን ኣብ ባህርያትን ሓደገኛነትን እቲ ቫይረስ ፅዑቕ ምርምራት ብምክያድ ብፍላይ እስራኤል ፉቱንን ፈዋስነቱ ድማ 100% ዝበለቶ ፈዉሲ ቫይረስ ኮሮና ክታበት ዕላዊ ዝገበረት ኮይና ሃገረ እንግሊዝ ድማ ልዑል በጀት ሰሊዓ ከተካይዶ ዝፀንሐት ምርምርን ምምሃዝን ክታበት ቫይረስ ኮሮና ወጊና ሎሚ ሓሙስ ኣብ ሰባት ከምትፍትኖ ኣፍሊጣ’ላ፡፡

ካብ ሞንጎ ግዳይ መልከፍቲ ረኽሲ ቫይረስ ኮሮና ዝኾኑ ህዝቢ ዓለምና ኣስታት ፍርቆም ብዓልቲ ዋና ምዃና ዘረጋገፀት ኣመሪካ ብወገና ንዚ ቫይረስ እዚ ንምክልኻልን ንምግታእን ዘኽእል ክታበት ክትምህዝ ላዕልን ታሕትን ትብል ከምዘላን ናብ ፈተነ ኣብ ዘሰጋገር መስርሕ ከምትርከብ ተሓቢሩ’ሎ፡፡

ባዩኤንቴክ ዝተብሃለ ትካል ምርምር ጥዕና ሃገረ ጀርመንን ፋይዘር ዝተብሃለ ትካል ኣፍራይ ኣፋዉስ ሃገረ ኣመሪካን ድማ ንቫይረስ ኮሮና ንምክልኻልን ንምግታእን ልዑል ተኽእሎ ኣለዎም ንዝተብሃሉ ኣፋዉስ ክታበት ቫይረስ ኮሮና ኣብ ሰብ ንምፍታን ፍቓድ ከምዝረኸቡ አፍሊጦም ኣለዉ፡፡


ከም ፀብፃብ ቢቢሲ እንተኾኑ እዚ ፈተነ ክታበት ኣብ ጥዑያት ሰብን ካብ 18 ክሳብ 55 ኣብ ዘለዉ ክሊ ዕድመ ንዝርከቡ 200 ሰባት ብምሃብ ከምዝፍተን ተገሊፁ’ሎ። “ኣብ ጀርመን ፈትነ ክታበት ኮቪድ-19 ንምክያድ አኹል ምድላዋት ክግበር ፀኒሑ’ዩ፡፡ እዚ ክታበት ብመርፍእ ዝውሃብ ኮይኑ ከስዕቦ ዝኽእል ጎድናዊ ሳዕቤናት ከይህሉ ጥቡቕ ምክትታል ክግበር’ዩ፡፡” ክብሉ ሚኒስተር ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገረ ጀርመን የንስ ስፓን ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም ኣለዉ ከም ፀብፃብ ቢቢሲ፡፡


0