ካብ 17 መጋቢት ጀሚሩ ዝወፀ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ዝተወሰኸሉ ተዘይኮይኑ ዝተነከየሉ ነገር የለን ተባሂሉ፡፡

 መንግስቲ ክልል ትግራይ ካብ ክዉንነትን ሓቃዉነትን ወፃእ ኣብ ልዕሊ ዝወሃቡ ዘለዉ ንድንጋገታት ዝጥሕሱ ሓበሬታታት ተቐባልነት የቡሉን ኢሉ፡፡


 ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወ/ሮ ሊያ ካሳ ኣብ ዝሃብኦ መብርሂ  “ካብ 17 መጋቢት ጀሚሩ ዝወፀ ህፁፅ እዋን ድንጋገ ይኹን ብድሕሪኡ ብሓይሊ ዕማም እቲ ህፁፅ ድንጋገ ዝተወሰኑ ዉሳነታት ክሳብ ብዉሳነ ዝሰዓሩ እንዳተሰርሓሎም ከምዝፀንሕ ኩሉ ዘኣከጃል ክርድኦ ይግባእ ኢለን፡፡

ኣብዚ ሐዚ እዋን ብገለ ገለ ወገናት ካብ ሞንጎ እቶም ኣብ ግብሪ ዝፀንሑ  ከምዝተልዓሉ ተገይሮም ዝንዝሑ ዘለዉ  ትኽክል ከም ዘይኮነ ምግንዛብ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢረን እየን ወ/ሮ ሊያ ካሳ።


0