ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ካብ ፈሊኻ መከታተሊ ቦታ ሞሞሊቖም ዝወፁ ናብ ህዝቢ ይሕወሱ’ለዉ ተባሂሉ፡፡

ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ብምልክታት ቫይረስ ኮሮና ዝተጠርጠሩ ፤ ኣብ መፍለይን መከታተልን ቦታ ንበይኖም ክኾኑ ን14 መዓልትታት ዝተኣለዩን ሰባት ካብቲ ቦታ እንዳምለጡን ብሱሩዕ እንዳወፁን ምስ ህዝቢ ከተማ ድሬዳዋ ይሕወሱ ከምዘለዉ ህዝቢ እታ ከተማ ኣብ ከቢድ ስግኣት ከምዘለዉ ኣቃሊዖም፡፡

ንህዝቢ እታ ከተማ ብምጥቃስ ETHIO FM 107.8 ከምዝፀብፀቦ ኣብዚ ሐዚ እዋን ካብ’ታ ሰፊሕ ምዝማት ቫይረስ ኮሮና ዝተርኣየላ ጎሮቤት ሃገረ ጁቡቲ ናብ ከተማ ድሬዳዋ ምስ ኣተዉ ን14 መዓልትታት  ኣብ መፍለይን መከታተልን ቦታ ንበይኖም ክኾኑ ምስኣተዉ ስጡም ሓለዋ ብዘይ ምህላዉን ሓፁር ናይቲ መፍለይ ቦታ ሓፂር ብምዃኑን ንቲ ሓፁር እንዳዘለሉ ናብ ህዝቢ ይሕወሱ ከምዘለዉ ኣብሪሁ፡፡

ገለገለ ን14 መዓልትታት ኣብ መፍለይን መከታተልን ቦታ ንበይኖም ክኾኑ ዝተገበሩ ሰባት ካብቲ ቦታ ንኽምገቡን ዕዳጋ ንኽገብሩን ብዘይገደብ ስለዝፍቀደሎም ኣብ ደገ ዉዒሎም ናብቲ መፍለይን መከታተልን ቦታ ስለዝመላለሱ ንህይወቶም ኣስጋኢ ኮይኑ ከምዘሎን እቲ መፍለይን መከታተልን ቦታ ሽማዊ ከምዝኾነን ብመረረት ገሊፆም፡፡

 ሓላፊት ቢሮ ጥዕና ምምሕዳር ከተማ ድሬዳዋ ወ/ሮ ለምለም በዛብህ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተሓቲተን ኣብ ዝሃብኦ ምላሽ እቶም ንበይኖም ተፈልዮም ዘለዉ ሰባት ን14 መዓልትታት ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ኽገብሩ ኣይፍቀድን፡፡ እዚ ብነበርቲ ከተማ ድሬዳዋ ዝበሃል ዘሎ ነገር ግን ዝመፀና ሓበሬታ የለን፡፡ ኣይፈለጥናዮን’ዉን ፀኒሕና፡፡ሐዚ ግን ክንፍትሾ ኢና ክብላ መልሲ ሂበን ኣለዋ ከም ፀብፃብ ETHIO FM 107.8፡፡


0