“ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ተቖፃፂሩ ዘሎ ሓይሊ ዕድመ ስልጣኑ ክሓፅር ኣለዎ” ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነው።

ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ተቖፃፂሩ ዘሎ ሓይሊ ጉጉይ ፖሊሲ ጉዳይ ወፃኢ ስለዘሰጉም ረባሓ እዛ ሃገር ከረጋግፅ ከምዘይኽእል ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነው ተዛሪቦም።

ንዝሓለፉ 24 ዓመታት ኣብ ኬንያን ኣሜሪካን ብዲፕሎማትነት ኣብ ሶማልያ ድማ ብኣምባሳደርነት ዘገልገሉ እቶም ኣምባሳደር ከምዝበልዎ፣ እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሓይሊ ኣብ መፅሓፍ ምድማር ከምዘቐመጦ ዕላማ ፖሊሲ ጉዳይ ወፃኢ ምጥንኻር ምሕዝነት ምዃኑን ረብሓ ኢትዮጵያ ድማ ብድርድር ከምዘረጋግፅን እዩ ዝሕብር።

ከምዚ ዓይነት ፖሊሲ ጉዳይ ወፃኢ ኣብ ዓለም ተራእዩ ከምዘይፈልጥ ዝገለፁ እቶም ኣምባሳደር “ዕላማ ፖሊሲ ጉዳይ ወፃኢ ምርግጋፅ ብሄራዊ ረብሓ እምበር ምጥንኻር ምሕዝነት ኣይኮነን፤ ረብሓ ኢትዮጵያ ድማ ብድርድር ዘይኮነስ ብባዕልና እዩ ዝረጋገፅ” ይብሉ።

ዕላማ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ምንዋሕ ስልጣን ጥራሕ ስለዝኾነ ረብሓ ኢትዮጵያ ዘረጋግፅ ፖሊሲ ጉዳይ ወፃኢ ክህልዎን ልእላውነት ኢትዮጵያ ከረጋግፅን ኣይኽእልን ኢሎም።

በዚ ድማ እዩ ሃገራት ምዕራብ፣ ኣዕራብን ኤርትራን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ገበርቲ ሓደግቲ እናኾና ዘለዋ ይብሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሒዝዎ ዘሎ መንገዲ ንወሎዶታት ዝተርፍ ፀገም ስለዝፈጥር ዕድመ ስልጣኑ ምሕፃር ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ኣምባሳደር መደናገርቲ ኣጀንዳታት እናፈጠረ መረፃ ንከየናውሕ እውን ምቅላስ ወሳኒ እዩ ኢሎም።

ምንጪ ሓበሬታ፦ Mekele Fana


0