ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ኣገልግሎት ሕክምና ካንሰር ምሃብ ክጅመር እዩ፡፡

(ኤፍኤምመቐለ  13/05/2012ዓይደር ኮምፕረሀንሲቭ ሪፈራል ሆስፒታል ኣብ ክልልና ፈላማይ ዝኾነ ሙሉእ ሕክምና ካንሰር ንምጅማር ይሸባሸብ ከምዘሎን ክሳብ ሕዚ ብደረጃ ሃገር ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ክወሃብ ዝፀንሐ ሕክምና ጨረር ‘ውን ንምጅማር ይስራሕ ከምዘሎ ተገሊፁ።

  ስፔሻሊስት ሕክምና ካንሰርን ጨረርን ዶ/ር ክብሮም ሕሉፍ ከምዝገለፅዎ ኣብ ሃገርና ብብዝሓት ዝኽሰት ሕማም ካንሰር ጡብ ከምዝኾነን እዚ ሕማም ክጅምር እንተሎ ምልክት ከምዘይብሉን ድሕሪ ምግላፅ   ኣቐዲምካ ንምፍላጥን ንምቁፅፃርን ከቢድ ከም ዝገብሮ ሓቢሮም።

             እቲ ሕማም ደረጅኡ እናወሰኸን እናተስፋፍሐን ምስመፀ ግና ሕበጥ ምዉፃእ፣ ስምዒት ድኻም፣ ምንካይ ድልየት ምግቢ እንተጋጥም ብምርመራ ኣቢልካ ከምዝፍለጥን ማሽን ጨረር መፂኡ ኮምፕረሀንሲቭ ናይ ካንሰር ሴንተር ኬር (ሙሉእ ናይ ካንሰር ግልጋሎት ሕክምና ክህብ ዝኽእል) ህንፀቱ ኣብ መወዳእታ 2012 ዓ/ም ከምዝዛዘም ዝኻበሩ ዶ/ር ክብሮም  300 መደቀሲ ዓራታት ዘለዎ በዓል ሸውዓተ ደብሪ ህንፃ ይስራሕ ምህላዉን እቲ ህንፃ ሙሉእ ብሙሉእ ተዛዚሙ ስርሑ እንትጅምር ብሰንኪ ሕማም ካንሰር ናብ ወፃኢ ዓዲ ምኻድ ከምዝተርፍ ኣረዲኦም።

            ካብ ጡብ ካንሰር ብተወሳኺ ናይ ጫፍ በሪ ማህፀን፣ መዓንጣ፣ ዓፅሚ፣ ሳንባ፣ ርእስን ፀላም ከብድን ወዘተ ዝበሉ ብርክት ዝበሉ ሕማማት ካንሰር ከምዘለዉ ብምሕባር፣ ሕብተረሰብና ምትካኽ ሽጋራ፣ ምጥቃም መደንዘዚ እፃት ጠጠዉ ከብልን ምንቅስቓስ ኣካል ክገብር፣ ምዕሩይ ስርዓተ ኣመጋግባ ብምኽታል ብፍላይ ኣሕምልቲ ብምምጋብ ሕማም ካንሰር ምክልኻል ከም ዝክኣል ወሲኾም ገሊፆም።

            እዚ ፆታን ዕድመን ዘይፈሊ ሕማም፣ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ዝበፅሑ ብርክታት ከምዘለዉዎ ዝገለፁ ዶ/ር ክብሮም  ቀዳማይ ብርኪ ካንሰር 95 ምኢታዊ፣ 2ይ ብርኪ ካንሰር 80 ምኢታዊ ብሕክምና ናይ ምድሓን ዕድል እንትህልዎ፣ 3ይ ብርኪ ካንሰር ድማ 50 ሚኢታዊ ናይ ምድሓን ዕድል ኣለዎ ኢሎም ክብል ንኬዝቲም ሚድያን ርክብ ህዝብን እቲ ሆስፒታል ብምጥቃስ ወይን ፀብፂቡ፡፡


0