ኣብ መስርሕ ኣጠቓቕማን ምሕደራን መሬት ትግራይ ሪፎርም ይሰላሰል’ሎ፡፡

(ኤፍኤምመቐለ  02/04/2012   ናይ ከተማ መሬት ኣብ ትሕቲ ከተማ ልምዓትን ንግድን ኢንዳስትርን ብብርኪ ዳይሪክቶሬት፣ ናይ ገፀር መሬት ድማ ኣብ ትሕቲ ቢሮ ሕርሻን ገፀር ልምዓትን ኮይኑ ብብርኪ ኤጀንሲ ነንበይኑ እናተመሓደረ ዝፀንሐ ኣብቲ ምሕደራ ዝነበሩ ፀገማት ብብርኪ ካቢኔ ዘተ ተገይርሎም መፍትሕታት ንምቕማጥ ዘኽእል ኣወዳድባ ስለዘይነበሮም መሬት ትግራይ ዘመናዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምጥቃምን ንምምሕዳርን ተባሂሉ ናይ ከተማን ገፀርን መሬት ብሓደ ዝመሓደረሉ ስርዓት ንምፍጣር ሪፎርም ይሰላሰል ከምዘሎ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓትን ሓላፊ ኤጀንሲ ሓለዋ ከባቢን ኣጠቓቅማን ምሕደራን መሬት ክልል ትግራይ ኣይተ ካልኣዩ ገብረህይወት ገሊፆም።

          መሬት ቀንዲ ሃፍቲ ምስ ምዃኑ ተኣሳሲሩ እቲ ዝለዓለ ክራይ ዝእከበሉ፣ ውራ መሬትን ዘይሕጋዊ ህንፀት ኣባይትን ዝካየደሉ ዘሎ ዓውዲ ብምዃኑ ኣብዚ ዓውዲ ዝተኻየዱ ፅንዓታት ከምዘመላኽትዎ ኣብ ከተማታት ክልልና ካብ ዝቐርቡ ጥርዓናት ልዕሊ 90% ምኽንያት ጥርዓን ዝኾነሉ፣ ዝተፈላለዩ ክስታትን ጠንቂ ጉድለት ሰናይ ምምሕዳር እናኾነ ዝቐርብ ዘሎ መሬት ምዃኑን ፤ እዚ መሬት ኣደዳ ደለልቲን ኣከብቲ ክራይን ኮይኑ በቲ ሓደ ወገን መሬት ልዕሊ ዓቐን ዝባኽነሉ በቲ ካልእ ገፅ ድማ ህዝቢ ንመረረት ዝጋለፀሉን ኩነታት  ተፈጢሩ ስለዝፀንሐ ንዚ ዘመናዊ ንምግባር ሪፎርም ምስልሳል ቁልፊ መስርሕ ከምዝኾነ ኣረዲኦም፡፡

          መብዛሕትኡ ዘይሕጋዊ ህንፀት ኣባይትን ውራ መሬትን ዝካየድ ኣብ ዙርያ ከተማታት ዝርከቡ ጣብያታት ምዃኑ ዝገለፁ እቶም ሓላፊ፣ ናይዚ ሓደ ምኽንያት ድማ እቲ ኣብ ክልቲኡ ዘሎ ኣመራርሓ ተናቢቡ ዝሰርሐሉ ስርዓት ስለዘይነበሮን እቲ ኣካይዳ ድማ ነዚ በሪ ስለዝኸፍት መሬት ይውረር፣ ዘይሕጋዊ ህንፀት ይካየድ፣ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ድማ በዚ ኣሰራርሓ ይጉድኡ ከምዝነበሩ ገሊፆም።

          ብድምር እቲ ዝነበረ ኣወዳድባ ሃፍትና ብኣግባብ ንምጥቃም ዘየኽእል፣ ነቲ በብእዋኑ ናብ ትግራይ ዝውሕዝ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ኢንቨስትመንት ንምስትእንጋድ ዘይምቹ፣ ብኣውርኡ ከዓ ምኽንያት ኣካብነት ክራይን ጠንቂ ጉድለት ሰናይ ምምሕዳር ህዝብናን ይኸውን ስለዘሎ ነዚ ሃፍቲ ናብ ሓደ ወዲብካ ዘመናዊ ብዝኾነ ኣገባብ ምጥቃምን ምምሕዳርን መንግስቲ ኣሚንሉ ናብ ፅንዓት ከምዝተኣተወ ግልፂ ገይሮም።

           ዛጊድ እቲ ፅንዓት ተዛዚሙ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ርኢቶ ሂበሙሉ ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልልና ፊርማ ዓሪፍዎ ናብ ቢሮ ፍትሒ ከምዝተልኣኸን ናብ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ ምስፀደቐ ድማ ዕላዊ ስርሑ ክጅምር ትፅቢት ይገበረሉ ኢሎም።


0