ንድሕንነት ህዝቢ ትግራይ መሪሕ እጃሞም ከምዝዋፅኡ ኣባላት ፀጥታ ትግራይ ገሊፆም፡፡

(ኤፍ ኤም መቐለ  29/05/2012) ኣብ ከተማ መቐለ ዝተዋፈሩ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ፣ ህዝባዊ ፖሊስ ፣ ፖሊስ ኣብያተ-ህንፀትን ህዝባዊ ምልሻን መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣኽቢሮም ።

ኣብቲ ኣከባብራ ረኺብና ዘዘራረብናዮመ ኣባላት ፈሉይ ሓይሊ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ከባቢኡ ብንቕሓት ብምክትታል ንድሕንነቱ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ መርኣየኦም ምዃኑ ብምግላፅ ኣብዚ እዋን ነዚ ህዝቢ ምግልጋል ዝለዓለ ዕግበት ከምዝፈጥረሎም ገሊፆም። ኮምሽነር ኮምሽን ፖሊስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መኮነን ካሕሳይ ብወገኖም ሳላዝተዋደደ ምንቅስቓስ ህዝብን ኣካላት ፀጥታን ክልልና ኣብዛ ሃገር ንዘሓለፉ 3 ዓመታት ዝተረኣየ ዘይምርግጋዕ እካ እንተዓሰለ ኣብ ክልልና ብኣንፃሩ ውሑስ ሰላም ክንውንን ኣኽኢሉና እዩ ኢሎም

ሕዚ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈት ዝተኣከቡ ሓይልታት ትምክሕቲ ህዝቢ ትግራይ ንምስካን ንዝገብርዎ ዝተዋደደ ፈተነታት ብምምካት ፅምብል 11 ለካቲት እዚ ዓመትን ካልኦት ህዝባውን ሃይማኖታውን በዓላትን ብሰላም ክሓልፉ ህዝብን ኣካላት ፀጥታን ትግራይ ከምወትሩ ተዋዲዶም ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም


0