ንምክልኻልን ንምግታእን ቫይረስ ኮሮና ክልልና ዝዉዕል 15 ሚልዮን ብር ሓገዝ ተረኺቡ፡፡

ትካል ኣገልግሎት ልቓሕን ዕቋርን ደደቢትን ተከዘ ስራሕቲ ዓሞቕቲ ጎዳጉዲ ማይን ንምክልኻልን ንምግታእን ቫይረስ ኮሮና ክልልና ዝዉዕል 15 ሚልዮን ብር ምልጋሶም ሐዚ ገሊፆም፡፡

        ትካል ኣገልግሎት ልቓሕን ዕቋርን ደደቢት 10 ሚልዮን  ተከዘ ስራሕቲ ዓሞቕቲ ጎዳጉዲ ማይ ኢንተርፕራይዝ ድማ 5 ሚልዮን ብር ብድምሩ 15 ሚልዮን ብር ንምክልኻልን ንምግታእን ዝርገሐ ቫይረስ ኮሮና ክልልና ዝዉዕል ለጊሶም ኣለዉ፡፡


0