ንመሪሕ ዉድብ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ዘይበሰለ ፖለቲከኛ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ኣይምጥንን ተባሂሉ፡፡

   (ኤፍኤምመቐለ  02/05/2012)  ዘይቡሱል ፖለቲከኛ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፀርፍን ምምልላስ ዘረባን ስለዝዉዕል ምስ ዝወረደ ፖለቲከኛ ምዉራድ ንህወሓት ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ስለዘይምጥን ኣቃልቦና ኣብ ዉሽጣዊ ጉዳያትና ከነተኩር ይግባእ ክትብል ሰምሃል መለስ ዜናዊ ገልፃ፡፡

         ሰምሃል መለስ ዜናዊ ብምኽንያት መበል 45 ዓመት  ልደት  የካቲት ን104.4 ሬድዮ ኤፍ ኤም መቐለ ኣብ ዝሃበቶ ሰፊሕ ቃለመሕትት ከምዝገለፀቶ ኣብዚ ሐዚ እዋን ንሃገርና ዝመርሕ ዘሎ ዶ/ር ኣብይ ዘይቡሱልን ህፃን ፖለቲከኛን ስለዝኾነ ናፍቲ ናቱ ደረጃ ወሪድና ኣብ ፀርፍን ምምልላስ ዘረባን ተሸሚምና ምስ ዝወረደ ፖለቲከኛ ምዉራድ ንህወሓት ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ዝምጥን ኣይኮነን ዝበለት ሰምሃል መለስ እኳ ድኣስ ሃገርና መዋእላ ሙሉእ ንዝኾነ ይኹን መግዛእቲ ኢዳ ሂባ ዘይትፈልጥ ብዘይቡሱል ፖለቲከኛ ኣብይ ተንበርኪኻ ንባዕዲ ኢዳ ምሃባ ኣተኩሮ ተዋሂብዎ ክስረሐሉ ዘለዎ ኣነዋሪ ተግባር እዩ ኢላ፡፡   

       ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ኖቤል ዓለምና ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ንሰላም ስለዝሰርሐ ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ትኣክል ልኣላዊት ሃገር ንሓይልታት ወፃኢ ኢዳ ሂባ ዘይትፈልጥ ስለዘንበርከኸ’ዩ ክትብል ዝገለፀት ሰምሃል መለስ ዜናዊ ክንድዚ ዝኣክል ዘሕፍር ታሪኽ ዝተሸከመ መሪሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ነዊሕ ዕምሪ ከምዘይብሉ ኣረዲኣ ፡፡ 

          ህዝባዊ መሰረት ዘይብሉ መንግስቲ ዶ/ር ኣብይ ሃጥ እንተበለ ልዕሊ 6 ኣዋርሕ ዕምሪ ከምዘይብሉ ርግፀኛ እየ ዝበለት ሰምሃል መለስ ዜናዊ እቲ ንስርዓት ፌደራሊዝም ንምፍራስ ዘካይዶ ዘሎ ምንቅስቓስ ኣብ ምቅልጣፍ ምሕፃር ዕምሩ ልዑል እጃም ከምዝህልዎ ዝኾነይኹን ዜጋ ክጠራጠር የቡሉን ኢላ ፡፡ 

ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምስ ሰምሃል መለስ ዜናዊ ዝተገብረ ሰፊሕ ቃለምልልስ ኣብ ቀረባ እዋን 104.4 ሬድዮ FM መቐለን ብዌብሳይትና ኽቐርብ ፡፡ንኽትከታተሉ ኣቐዲምና ንዕድም፡፡   


13+