ብኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ሰነድ ሓሶት ብምጥቃም ዝኸሰሶ ብፅኑዕ እስራትን መቕፃዕቲ ገንዘብ ንክቕፅዑ ተወሲንሎም፡፡

ኣብ ወረዳ ኢሮፕ ክኢላ ሰራሕተኛ ሰፍትኔት ዝኾነ ኣይተ ማይሲስ ሓድጉ ፃዕሩ ነሓሰ 2008 ዓ/ም ካብ ሸባ ዩንቨርስቲ ብጀኔራል ማናጅመንት ከምዝተመረቐ ኣምሲሉ ናይ ሓሶት ዲግሪ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሲቪል ሰርቪስ ወረዳ ኢሮፕ ኣብ ማህደሩ ብምትሕሓዝ ናይ ሓደ ዓመትን ኣርባዕተ ወርሕን ብድምር 76 ሽሐን 683 ብር ብዘይኣግባብ ክኸፍል ክኢሉ እዩ፡፡

2 ክሲ ድማ ብደረጃ መረጋገፂ ብቕዓት ከይተፈተነ እናሃለወ ናይ ሓሶት ሰነድ ብምድላው ኣብ ውልቀ ማህደር ብምትሕሓዝ ዘይግበኦ ረብሓ ብምርካብን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ልዑል ጉድኣት ኣብፂሑ ብዝብል ዓቃቢ ሕጊ ኮምሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ተኸሲሶም እዮም፡፡

ተኸሳሲ ዝቐረበሎም ክሲ ክከላኸሉ ስለዘይኸኣሉ 20 ለካቲት 2011 ዓ/ም ምድብ መጋባእያ ዞባ ምብራቕ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዓድግራት ኣብ ዝወዓለ ምድብ መጋባእያ ብዝቐረበሉ መረዳእታ ብ3 ዓመትን 6 ወርሕን ፅኑዕ እስራትን ብር 2ሽሕ ክቕፃዕ ምፍራዱ ኪኢላ ርክብ ህዝቢ መንግስቲ ኮምሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ወለገብርኤል ወልደማርያም ፀብፂቡ፡፡


0

ሪኢቶ ይሃቡ

avatar
  Subscribe  
Notify of