ብመንግስታዊ ድጎማ ንህዝቢ ብሑሱር ዋጋ ዝቐረብ ዘይቲ ብልዒ ቀጢን ዘይቲ እምበር ዝረግአ ዘይቲ ከምዝተረፈ ተሓቢሩ፡፡

(ኤፍኤምመቐለ  03/06/2012)ብመንግስታዊ ድጎማ ንህዝቢ ብሑሱር ዋጋ ዝቐረብ ዝነበረ ዘይቲ ብልዒ ደረጃ ፅሬቱ ዝተመሓየሸ’ዩ ክብል ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትርን ገሊፁ፡፡ ዘይቲ ብልዒ ካብ ሞንጎ እቶም ብድጎማ መንግስቲ ብሑሱር ዋጋ ንህዝቢ ዝከፋፈሉ ሃለኽቲ ነገራት እቲ ሓደ ከምዝኾነ ዝሓበረ እቲ ሚኒስቴር ቅድም ክብል  ብህዝቢ ክልዓሉ ንዝፀንሑ ስምዕታ ኣብ ግምት ብምእታዉ ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2012 ዓም ጀሚሩ ሓድሽ መምርሒ ብምዉፃእ ፅሬቱን ደረጅኡን ዝሓለወ ዘይቲ ብልዒ ናብ ዓዲ ዉሽጢ ብምእታዉ ተግባራዊ ከምዝገበረ እቲ ምኒስቴር ኣፍሊጡ፡፡  ብመሰረት እዚ ሓድሽ መምርሒ ካብ ሐዚ ንድሓር ቀጢን ፈሳሲ ዘይቲ ብልዒ እንተዘይኮይኑ ቅድም ኢሉ ኣብ መስርሕ ምክፍፋል ዝነበረ ሓፊስን ዝረግአን ዘይቲ ብልዒ  ደዉ ከምዝበለ እቲ ሚኒስቴር ኣረዲኡ’ሎ ፡፡


0