ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ሰኣን ንፁርን ሓቀኛን ሓበሬታ ምሃብ ኣብ ዓማዊሉ እምንቶ ይስእን ኣሎ ተባሂሉ፡፡

(ኤፍኤምመቐለ  22/05/2012) ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ሰኣን ንፁርን ሓቀኛን ሓበሬታ ንህዝቢ ምሃብ ዓማዊሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ባንኪ ብዝንዛሕ ዘሎ ወረ እምንቶ ስኢኖም ኣብ ቁፅሪ ሒሳቦም ኣቐሚጦሞ ዝነበሩ ሓያሎ ዓማዊል እቲ ባንኪ ዘይተኣደነ ገንዘቦም ካፍቲ ባንኪ ኣዉፂኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ምቕማጥ ሕርየኦም ከምዝገበሩ ገሊፆም፡፡  ናብ 104.4 ሬድዮ FM መቐለ ብርክት ዝበሉ ብኣካል ናብ ቤት ፅሕፈትና ብምምፃእን ስልኪ ብምድዋልን ከምዝሓበርዎ  ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሐዚ ርእዮምሉ ዘይፈልጡ ባህርያት ኣገልግሎት ምርኣይ ከምዝጀመረን ሰብ መገዛ ገንዘቡ ብመጠን እቲ ባንኪ ከዉፅእ ሓበሬታ ምሃቡ’ምበር ንምንታይን ስለምንታይን ከምኡ ይግበር ከምዘሎ እኹል ሓበሬታ ዝህቦ ኣካል ስለዘይረኸበ ኣብ ልዕሊ ኣገልግሎት ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ጥርጣረኦም ከምዘዕዘዙ ኣረዲኦም፡፡ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብ ገሊኡ ልዕሊ ሓደ ሽሕ ኣብ ገሊኡ ልዕሊ 10 ሽሕ ከተዉፅኡ ኣይትኽእሉን ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ክንዲ ንቲ ኣጋጢሙ ዘሎን ቀፃሊ መፍትሒኡን ብንፁር ምቕማጥ ንቲ ሓቅን ኣብ ባይታ ዘሎ ክዉንነትን ብምጉሳይ ” ኣብ ልዕሊ ባንክና ዝናፈስ ዘሎ ወረ ሓሶት’ዩ ብምባል ኣሉ ብምባሉ ምስ ጭቡጥ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርና ብምትሕሓዝ ኣብ ልዕሊ እቲ ባንኪ ዝነበሮም እምንቶ ከልዕሉ ከምዝተገደዱ ሓቢሮም፡፡ 104.4 ሬድዮ FM መቐለ ብዛዕባ እዚ ኣጋጢሙ ዝበሃል ዘሎ ጥሉል ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ንግዲ ባንክ ብኣካል ብምኻድን ብተደጋጋሚ ስልኪ ብምድዋልን  ንፁር ሓበሬታ ክወሃቦ ዋላ’ኳ እንተሓተተ ሓደ ንቲ ሓደ እቲ ሓደ ብወገኑ ንቲ ሓደ ደዊልኩም ሓበሬታ ርኸቡ ብምባል  ቁፅርታት ቴለፎን ዋላ’ኳ እንተሃቡና በቶም ዝረኸብናዮም ቁፅርታት ስልኪ ገሊኦም ፍቓደኛታት ብዘይምዃኖም ገሊኦም ክኣ ፃዉዒት ስልኮም ብዘይምልዓሎም ንፁር ሓበሬታ ክረከረብ ኣይከኣለን፡፡ ቢቢሲ ሽሙ ክግለፅ ንዘይደለየ ሓላፊ ብምጥቃስ ኣብዝዘርጎሖ ዜና “ሕፅረት ቅርሺ ኣብ ትግራይ ኣብ ኩሎም ጨናፍር ንግዳዊ ባንክ ኢትዮጵያ ከምዝተርኣየን ብሰንኪ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዝተፈጥረ ሻቕሎት ህዝቢ ገንዘቡ ካብ ባንኪ ኣውፂኡ ኣብ ገዛኡ የቐምጥ ከምዘሎ ተአሚኑ፡፡ “ኣብ ትግራይ: ካብ ብሄራዊ ባንክ ፍቓድ ተዋሂቡወን ገንዘብ ዝዕድላ ኣርባዕተ ማእከላት ከምዘለዋን  እተን ማእከላት ኣብ መቐለ፣ ማይጨው፣ ዓድዋን እንዳስላሰ ሽረን ይርከባ ። ኣብዘን ማእከላት ሕፅረት ገንዘብ ስለዘጓንፈ ድማ: ናብተን ጨናፍር ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዝለኣኽ ገንዘብ ኣዝዩ ነክዩ’ሎ፡፡ ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዝርከቡ ተጠቀምቲ ኣብ ቁጠባ ሕሳቦም ዝርከብ ገንዘቦም ልዕሊ 2 ሽሕ፤ ኣብ ገለ ድማ ልዕሊ ሓደ ሽሕ ብር ከየውፅኡ ተኸልኪሎም’ዮም። ” ክብል ንቢቢሲ ገሊፁ’ዩ ሽሙ ኽጥቀስ ዘይበሃገ ሓላፊ ። ብዘይካ እዚ ቢቢሲ ዘዘራረቦ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣይተ ኣልሰን ኣሰፋ ብወገኖም  ኣብ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ሕፅረት ገንዘብ ኣጋጢሙ ዝብል ከምዘይቕበልዎ ብምሕባር ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ናይ ገንዘብ ሕፅረት የብሉን ናይ ኔትወርክ ፀገም እንተዘይኮይኑ” ብምባል እቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ገንዘብ ሕፅረትን ገደብን ግን ፍፁም ሓሶትን ተራ ወረ እዩ ክብሉ ከምዝነፀግዎ ኣፍሊጡ።ካብ ክልተ ሽሕ ንላዕሊ ከይተውፅኡ ዝብል ሕጊ የለን ዝብሉ ኣይተ ኣልሳን ኣሰፋ ሓላፊ እቲ ንግዳዊ ባንኪ ዛጊድ ዝቐርበሉ ዘሎ ፀገም ምስ ቴሌ ዝተሓሓዝ ናይ ኔትወርክ ምቁርራፅ ጥራሕ ምዃኑ ሓቢሮም ከም ፀብፃብ ቢቢሲ።104.4 ሬድዮ FM መቐለ ብዛዕባ እዚ ኣጋጢሙ ዝበሃል ዘሎ ጥሉል ሓበሬታ ንምርካብ ሐዚዉን ንሓለፍቲ ንግዲ ባንክ ሕቶ ኣቕሪቡ ስለዘሎ ፍቓደኛታት ምስ ዝኾኑ ሙሉእ እቲ ትሕዝቶ ኸነቕርብ ኢና፡፡


0