ቁፅሪ ግዳይ ቫይረስ ኮሮና ኤርትራ ናብ 22 ክብ ኢሉ፡፡

ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ንበይኖም ተፈልዮም ንኽፀንሑ ካብ ሞንጎ ዝገበሮም ጡርጡራት እቲ ቫይረስ 4 ተወሰኽቲ ሰባት ብረኽሲ ቫይረስ ኮሮና ተለኺፎም ከምዝተረኽቡ ሓቢሩ።

 ኩለን ግዳያት እቲ ረኽሲ ቫይረስ ደቂኣንስትዮ ከምዝኾናን መንግስቲ ኤርትራ ዓለምለኻዊ በረራታት ቅድሚ ምእጋዱ ዝኣተዋ ከምዝኾና እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ገሊፁ።

ብመሰረት እዚ ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብቫይረስ ኮሮና ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ናብ 22 ደይቡ’ሎ።


0