ማረት ንልዕሊ 100 ሽሕ ህዝቢ ተጠቃሚ ዝገብር ስራሕቲ ፅሩይ ዝስተ ማይ ከም ዝወገነት ኣፍሊጣ፡፡

(ኤፍኤምመቐለ  04/06/2012)ኣብ ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ጥራሕ 450 ናቑጣታት ማይን ሰለስተ ዝርገሐ መስመር ማይን ብምውጋን ልዕሊ 100 ሽሕ ህዝቢ ተጠቃሚ ከም ዝገበረት ማሕበር ረድኤት ትግራይ ኣፍሊጣ።

 ኣብ ማሕበር ረድኤት ትግራይ ተጠባባቒ ዳሬይክተር ዝርግሐ ገፀር መስተ ማይ ኣይተ የማነ በላይ ኣብታ ትካል ዘሎ ስራሕቲ ማይ ኣመልኪቶም ንጋዜጣ መቓልሕ ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ከም ዝበልዎ፤ ተበፃሕነት መስተ ማይ ኣብ ኩለን ገፀር ወረዳታት ትግራይ ንምርግጋፅ፣ ኣብ ውሽጢ ሓደ ኪሎ ሜትሮ ራሕቒ 25 ሌትሮ ማይ ክረኽብ ብምግባር ተደራራቢ ፃዕቂ ስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ምንቅናስ፣ ጥዕንኡ ዝሓለወ መፍረያይ ዜጋ ምፍጣርን ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ሕፅረት ማይን ምስ ማይ ዝተሓሓዙ ካልኦት ፀገማትን ምፍታሕን ዝብሉ ዕላማታት ብምሓዝ እታ ትካል ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ማይ ኣብ ምውጋን ትርከብ። ዓሞቕቲ ጎዳጉዲ ከም ኩነታቱ ብፀሓይ ወይ ድማ ኤሌክትሪክ ብምጥቃም ግልጋሎት እንትህባ ኣብ ኢድ ዃዕትን ማእኸለዎት ጎዳ ጉድን ድማ ብኢድ ዝሕቆን (ሃንድ ፓምፕ) ቴክኖሎጂ ዝጥቀማ ምዃነን ዝገለፁ እቶም ተጠባባቒ ዳሬይክተር፣ እዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዝተመረፀ ድማ ብሕብረተሰብ ብቐሊሉ ክፅገን ዝኽእል ብምዃኑ እዩ ኢሎም።

 እተን ዝተኹዓታ ጎዳጉዲ በቢ እዋኑ ዝሰርሓ ዘለዋ ምዃነን ንምቁፅፃር ዘኽእል “ሴንሰር” ዝበሃል ቴክኖሎጂ ተገጢሙለን እዩ ዝበሉ ኣይተ የማነ፣ እዚ ድማ ነተን ጎዳጉዲ ንምኹዓት ዝሓገዙ ገበርቲ ሰናይ ንክከታተልወን ዘኽእል ምዃኑ ገሊፆም።

 ከም ኣገላልፃ ኣይተ የማነ፤ ድሕሪ ዓወት ህዝቢ ትግራይ ካብ 1983 ዓ.ም ጀሚሩ ልዕሊ 10 ሽሕ 500 ናቑጣታት ማይ ተሃኒፆም ብፍላይ እተን ልዕሊ 8 ሽሕ ናቑጣታት ማይ ድሕሪ 2000 ዓ.ም ተሰሪሐን ኣብ ግልጋሎት ብምዉዓል ልዕሊ ክልተ ሚልዮን ህዝቢ ተጠቃሚ ከምዝኾነ ኣይተ የማነ ኣገንዚቦም።

 ሕብረተሰብ እተን ጎዳጉዲ ብኣግባቡ ሒዙ ንነዊሕ እዋን ኣብ ረብሓ ከውዕለን ይግባእ ዝበሉ ኣይተ የማነ፣ ካብቶም ተጠቀምቲ በቢ እዋኑ ንመፀገኒ ዝኸውን ሃፍቲ ብምትእኽኻብ ኣብ እዋን ምብልሻው ብህፁፅ ብምፅጋን መሊእኻ ናብ ረብሓ ምውዓል ይግባእ ኢሎም።

ምንጪ ሓበሬታ፡-ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ


0