ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምኽንያት ዝርገሐ ቫይረስ ኮረና ዝተቛረፀ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝትኽእ ሞባይል ሆትላይን ተተኣታቱ ምህላዋ ኣፍሊጣ፡፡

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ ምዕባይ ክእለት ምንባብን ምፅሓፍን ትኹረት ብምግባር ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ክፍሊ ዝምሃሩ ተምሃሮ ዝርብሕሉ ዝነበረ ፕሮጀክት ሪድ 2 ክፍፅሞም ዝሓዞም መደባት ብሰንኪ ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ተቛሪፁ ከምዝነበረን ሐዚ ድማ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ንምእላይ ምስ ክሪኤቲቭ ኣሶሼት ኢንተርናሽናልን ኢትዮ-ቴሌኮምን ሓበራዊ ውዕሊ ስራሕ ብምፍርራምን ቴክሎኖጂ ሞባይል ሆትላይን ብምትእትታው ከም ዘቐፅሎ ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ መተሓባበሪ ፕሮጀክት ሪድ ቱ (READ TWO) መምህር ጌታቸው ካሳ ተዛሪቦም።

እቲ ዝውሃብ ትምህርቲ ንኣዋጅ ኮማንድ ፖስት ቫይረስ ኮሮና ብዘይፃባእ መልክዑ ንምትግባርን ከይተቖራረፀ ንኽቕፅልን ካብ ፍቓደኛታት መሳለጥቲ መምህራን፣ ወለድን ወይክዓ መዕበይቲ ከምኡ’ውን ካብ ሕድሕድ ቤት ትምህርቲ 10 ዓበይቲ ዓዲ ቁፅርታት ስልኪ ንምእካብ ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ክሳብ ሐዚ ኣብ ኣርባዕቲአን ወረዳታት ናይ 966 ፍቓደኛታት መምህራን፣ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ 1,300 ሰባት ከምኡ’ውን ናይ 1,000 ወለዲ/ መዕበይቲ ቁፅርታት ስልኪ ተኣኪቡ ስለዘሎ በዚ ኣቢሉ 131 ሽሕን 97 ዝኣኽሉ ተምሃሮ ተጠቀምቲ ከምዝኾኑ መምህር ጌታቸው ካሳ ወሲኾም ይገልፁ።

ሞባይል ተበፃሒ ንዘይኮነ ማሕበረሰብ ድማ ብመሰረት ስርዓተ ትምህርቲ ሃገርና ዝተዳለው ትሕዝቶ ትምህርቲ ብኣማራፂ ሬድዮ ኣቢሉ ንምቅላሕ ኣድለይቲ ዝብሃሉ ቅድመ ምድላዋት ተወጊኖም ዘለው ኮይኖም ካብ መፈለምታ ወርሒ ሰነ ክሳብ ስሩዕ ትምህርቲ ዝጅመር ከም ዝውሃብ መምህር ጌታቸው ወሲኾም ገሊፆም።

ምንጪ ሓበሬታ፡- ወይን


0