መንግስቲ ክልል ትግራይ ንሕቶ ተጠቃምነት መናእሰይ ዞባ ምዕራብ እወንታዊ ምላሽ ዝህብ ዉሳነታት ኣመሓላሊፉ።

      
  (ኤፍኤምመቐለ  01/03/2012)    ብማሕበር መናእሰይ ትግራይ እትሕተም ወርሓዊት ጋዜጣ ስመር ኣብዝዘርገሐቶ ሕታም ዜናኣ ከምዝሓበረቶ ህይወት ሕርሻ ሜከናይዜሽን ሓ/ዝ/ዉ/ማሕበር ኣብ ዞባ ምዕራብ ካብ ሞንጎ ብስራሕቲ ሕርሻ ክነጥፈሉ ዝፀንሐ 10¸000 ሄክታር ተሓራሳይ መሬት እቲ 40% ንመናእሰይ ገጠር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኸረክብ መንግስቲ ክልል ትግራይ ምዉሳኑ ኣፍሊጡ’ሎ፡፡

   መንእሰይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ካብ መፈለምትኡ ሕቶ ተጠቃምነት’ምበር ሕቶ መንነት ከምዘይነበሮ ብምንፃር ፤  ብተደጋጋሚ ክለዓል ዝፀንሐ  ሕቶ ተጠቃምነት ምስ ኹቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልልና ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣብ ዘካየድዎ መድረኽ ምይይጥ ድሕሪ ምልዓሉ ንቲ ካብ መናእሰይ ዝተልዓለ ሕቶ መንግስቲ ትግራይ ኣተኩሮ ብምሃብ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ህይወት ሕርሻ ሜከናይዜሽን ኣብ ዞባ ምዕራብ ካብ ሞንጎ ብስራሕቲ ሕርሻ ክነጥፈሉ ዝፀንሐ 10¸000 ተሓራሳይ መሬት እቲ 4¸000 ፣ ኣፍ’ታ ዞባ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ተዋፊሮም ዝርከቡ ኩሎም ሰብ ሃፍቲ’ዉን 600 ሄክታር ጥራይ ንባዕሎም ኣትሪፎም ልዕሊኡ ሒዞሞ ንዝነበሩ ሕርሻ መሬት ንመናእሰይ ገጠር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ንኸረክቡ ምዉሳኑ ኣቦወንበር ማሕበር መናእሰይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ መንእሰይ ተኪኤ ብስራት ንጋዜጣ ስመር ሓቢሩ፡፡        

         ብዘይካ’ዚ ኣብ ዞባ ምዕራብ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኢድ ሰብ ሃፍቲ ይመሓደር ዝነበረ ተፈጥራዊ ሃፍተ ፀጋ ምእራይ ዕጣን ሙሉእ ብሙሉእ ንመናእሰይ ገጠር ዞባ ምዕራብ ንኽዉሃብ ከምዝተወሰነ ዝሓበረ መንእሰይ ተኪኤ ብስራት ንነዊሕ እዋን ኣብ መናእሰይ ዝለዓል ንዝነበረ ሕቶ መጠሻ መሬት’ዉን ኣብ ደጉዓታት ገጠር መሬት ወረዳታት ፀገዴን ወልቃይትን ምስቲ ዘይምህላዉ ንመናኣሰይ ዶግዓ ክልቲኤን ወረዳታት ኣብ ቆላ ምስቶም መንእሰያት ገጠር ን30¸041 መንእሰያት መጠሻ መሬት ንኽዕደሉ መደብ ተታሒዙ 22¸370 መናእሰይ ማለት’ዉን 74% ካፍቲ ብትልሚ ዝተትሓዘ ኣብ 2011 ዓ.ም. መጠሻ መሬት ከምዝተዓደለ ኣረዲኡ፡፡

        ካብ ሞንጎ’ቲ ካብ ህይወት ሕርሻ ሜከናይዜሽን 4¸000 ሄክታር መሬት ኣታዊ ኽግበር ዝተትሓዘ መሬት ዛጊድ እቲ 2¸000 ሄክታር መሬት ጥራይ ከምዘረከበ ዝሓበረ መንእሰይ ተኪኤ በቲ ዘዝቐደመ ዝተረከብ መሬት ን450 መንእሰያት ከምዝተዉሃበን ኣብዚ ሐዚ እዋን ፍርያቶም ንምሕፋስ ናብ ስራሕቲ ዓፂድ ክኣትዉ ተቓሪቦም ከምዘለዉ መንእሰይ ተኪኤ ሓቢሩ፡፡

        ትካል ህይወት ሕርሻ ሜከናይዜሽን ካብ ሞንጎ’ቲ ከረከረቦ ዝተሓተቶ 4¸000 ሄክታር መሬት ሙሉእ ብሙሉእ ዘይምርካቡን ኣብ ትሕቲ ሰብ ሃፍቲ ዝርከብ ክኣ ክሳብ ሐዚ ተነክዩ ከምዘይተዉሃበን በቲ ሒዞምዎ ዝነበሩ መጠን መሬት ካብ ባንኪ ዓለም ገንዘብ ስለዝተለቅሕሉ ብዝብል ምላሽ ተግባራዊ ብዘይ ምዃኑ ንጊዚኡ ደዉታ ተፈጢሩ ከምዘሎን ንዚ ንምፍታሕ ምስ ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላት ኣብ ምዝርራብ ከምዝርከቡ ወሲኹ ገሊፁ፡፡

        ስራሕቲ ምእራይ ዕጣን ኣብ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2012 ዓ.ም. 49 ብሎክ ተነፂሩ ከምዘሎን ኣብ ሓደ ብሎክ 50 መናእሰይ ብድምሩ ን2¸450 መናእሰይ ንምዕዳል ምድላዉ ተወጊኑ ከምዘሎ ዝሓበረ መንእሰይ ተኪኤ እዚ ክዕደል ተታሒዙ ዘሎ መጠን ቁፅሪ ይዉሕድ’ዩ ዝብል ማሕበሮም መርገፅ ከምዘለዎን ኣብዚ መዳይ ንዘሎ ሽግር እዉን ኣብ ከይዲ ንምፍታሕ ምርድዳእ ከምዘካይድ ኣረዲኡ፡፡

       ሓይልታት ትምክሕቲ ኣብ ልዕሊ’ቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ  ዝርከብ ጠቕላላ 108¸755 መናእሰይ ኣብ ልዕሊ መንግስቱን ትካላት ህዝቡን ክለዓዓል ብስፍሓት ዝንዛሕ ዝነበረን ከም መለዓዓሊ ኽጥቀምሉ ዝፀንሑን ሕቶ ተጠቃምነት  ኣብዚ ሐዚ እዋን ብወሳናይ መልክዑ ከምዝተኸርተመን እዚ ኽኣ እቲ ዝዓበየ ፖለቲካዊ ዓወት ዝተሓፈሰሉ ግምባር ከምዝኾነን’ዉን መንእሰይ ተኪኤ ወሲኹ ገሊፁ ክትብል ጋዜጣ ስመር ወሲኻ ፀብፂባ፡፡  


0