መንግስቲ ካብ መስርሕ ፖለቲካዊ ምድኻር ወፂኡ ድሃይ ደቅና ቁርፂ የፍልጠና ተባሂሉ፡፡

(ኤፍኤምመቐለ  02/07/2012)ካብ ዩኒቨርሲቲ ደንቢ ደሎ ወፂአን ናብ ስድረአን ኣብ ምምላስ ዝነበራ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ደምቢ ደሎ ተወለድቲ ክልል ኣምሓራ መንነቶም ብዘይተፈለጡ ሰባት ምስ ተጨውያ ዛጊድ ሃለዋተን ዝሰኣኑ ወለዲ ሎሚ’ዉን ኣብ ከቢድ ሓዘንን ጭንቀትን ከምዝርከቡ ሓቢሮም

 ካብ ሞንጎ ስድራ እተን ዝተጨዉያ ተምሃሮ ግዳይ ሓንቲ ዝኾናን ደሃይ ጓለን ዝሰኣናን  ወ/ሮ እንዳለች ይመር ኣብ ዝሃበኦ ቃል ጓለን ሓዊሱ ኮሎም ዝተጨዉዩ ተምሃሮ ብህይወት ምህላወንን ዘይምህላወንን መንግስቲ ካብ መስርሕ ፖለቲካዊ ምድኻር ወፂኡ ቁርፂ ይንገረና ክብላ ተማሕፂነን።

ብዛዕባ ደሃይ ደቀን ካብ  መንግስቲ ዝረኸብዎ ምላሽ ሓሶትን ዝተፈላለዩ ሜላ ምትላላት ከምዝኾነ ድሕሪ ምሕባር መንግስቲ ብዛዕባ ዜጋታቱ ኣብ ክንዲ ዝጭነቕን ንቲ ክዉንነት ኣብ ክንዲ ዝገልፅን ዝተፈላለዩ ሜላ ሓሶት እንዳተኣታተወ ዘሰጉሞ ዘሎ ምትላል ደዉ ከብሎ ሓቲቶም፡፡

ኣብ መወዳእታ ድማ መንግስቲ ደቅና ወይ ብህይወት ኣለዉ በሉና ወይከኣ ሞይቶም እዮም በሉና’ሞ ክንቀብፅ “ክብሉ ገሊፆም።


0