መበል 45 ዓመት ልደት በዓል ህወሓት11 ለካቲት“መስመርና ዓቲርና ንመኸተ!”ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ ከምዝበዓል ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዕላዊ ገይሩ፡፡

(ኤፍኤምመቐለ  20/03/2012)ሐላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ንኣካቢዓብይ ኮሚቴ እቲበዓል ንኣይተ ኣለምገብረዋህድ ትማሊ ኣብዝሃብዎ መብርሂ መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንልደት ውድብ ህወሓት ንበዓል 11 ለካቲት ብዝለዓለ ድምቀት ንምብዓል ፉሉይ ቆላሕታ ብምሃብ ዓባይ አሰናዳኢት ኮሚቴ እቲ ብዓል ንካልኦት ንኡሳንኮሚቴታት ተጣይሸን ምንቅስቓስ ከምዝጀመራ ንኣብኩለን ከባቢታት ትግራይ ብሉዑል ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ብዝተፈለየን ብዝደመቐን ፅምብል፣ “መስመርና ዓቲርናን መኸተ!”  ካብለካቲት 4 ክሳብ 11/2012 ዓ/ም ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ክኽበር’ዩ፡፡

“መስመርና ዓቲርናን መኸተ!”ዝብል ቴማ ዝተመረፀሉ ምኽንያት ህዝቢ ትግራይ ፍትሓዊን ቅኑዕን መስመር ዓቲሩ ምስካልኦት ብሄራት፣ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኮይኑ ኣብልምዓት፣ዲሞክራስን ሰናይምምሕዳርን ዝረኸቦም ዓወታት ብምዕቃብ ንዘለዎ ፀገማት ብምፍታሽን ብምፍታሕን ንዝለዓለ ዓወትን መኸተን ዝረባረበሉ እዋን ብምዃኑ ከምዝኾነ ኣይተ ኣለም ገ/ዋህድ ሓቢሮም፡፡

ካብ ቀረባ ዓመታት ጀሚሩ ካብ እዋን ናብ እዋን ህልውና ንድሕንነት ንህዝቢ ትግራይ ዝፈታተኑ ኩነታት በቲሓደገፅ፤መስመርወያናይ ዲሞክራሲ ተጠሊሙ ሕገ- መንግስት ንፌዴራላዊ ስርዓት ንብዕሊ እናተጠሓሰ፣ክልልና ይኹን እታሃገር ኣብ ዘሰግእ ንዘተሓሳስብን ብርኪ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ምዃኑ ድማ በቲ ካሊእ ገፅ፣ውድብ ህወሓት፣ህዝብን መንግስቲ ትግራይን ኣብ ሓደ ዓንኬል ህርመት ልቢ ደዉ ብምባል ሓድነቶም አጠናኺሮም ንዝመፀኦም ሓደጋ ውዲት ሓይልታት ትምክሕቲ፣ፅግዕተኛ ምብስባስን ብትረት ኣብ ዝቃለስሉ ንዘፈሽልሉን እዋን ዝኽበር ዘሎ በዓል ብምዃኑ ድማ ፍሉይ ከምዝገብሮ ኣይተ ኣለም ወሲኾም ሓቢሮም፡፡

መበል 45 ልደት ህወሓት ለካቲት 11 እንትኽበር ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ብትረት ንጅግንነት ንዝተዃሸሑ ሓርበኛታት ንከቢድ መስዋእትነት ንዝኸፈሉን ተጋደልትን ስውኣትን ህወሓት ብደረጃ ውድብ አፍልጦን ሰርቲፊኬትን ንምሃብ ምድላው ከምዝተገብረ እውን ኣብሪሆም፡፡

ዑደት መዋፈርታትን ቂያ ዝተሰርሐሎም ቦታታት፤ኣብመንጎ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ካብ  1 ክሳብ 8 ለካቲት/2012 ዓ/ምን“ዋንጫ የካቲት”መንዓተረ ዝካየድ ግጥም ኩዕሶ፤ምርኢት ካርኒቫል ከምኡእውን ኣብ ኩሎም ወረዳታት ትግራይን ቓልሲንመኸተን ህዝቢ ትግራይ ዘንፀባርቑ ኪነጥበብ፣ጉጅለ ባህሊ፣ውድድር ሕቶን መልስን ስእልን ቅርፃቕርፅን ካብ ሞንጎ እቶም ዝሰላሰሉ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት በዓል 11 ለካቲት ገሊኦም ከምዝኾኑ ኣይተ ኣለም ገ/ዋህድ ኣረዲኦም፡፡

ኣብዚ ሎምዘበን ብፉሉይ ዝኽበር መበል 45 ዓመት በዓል ለካቲት 11 ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ትግራይ፣ተወከልቲ ዝተፈላለዩ ብሄራትን ብሄረሰባትን፣ካብዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብኢትዮጵያ ዝርከቡ ኣምባሳደራትን ከምዝርከቡ ተፈልጡ፤እቲበዓል ኣብ ከተማ አዲስ ኣበባን ካልኦት ክልላትን ብድምቀት ከምዝኽበር ኣይተ ኣለም ወሲኾም ሓቢሮም፡፡


0

ሪኢቶ ይሃቡ

avatar
  Subscribe  
Notify of