መሰረታዊ ሃለኽቲ ምግብታት ንግዲ ዲያስፖራ መስርሕ ረቛሒ ወፅዩሉ ተባሂሉ፡፡

(ኤፍኤምመቐለ  30/05/2012)ኣብ ደገ ተቐማጦ ኢትዮጵያዉያንን ትዉልደ ኢትዮጵያዉያንን (ዲያስፖራ) መሰረታዊ ሃለኽቲ ምግብታት ናብ ዉሽጢ ሃገር ንምእታዉ ዘኽእሎም ሓድሽ መስርሕ  ረቛሒ ከምዘዉፀአ ሃገራዊ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ፡፡  ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ከምዝገለፆ እቲ ዝወፀ ሓድሽ መስርሕ ረቛሒ ሃለኽቲ ምግብታት ናብ ሃገር ናይ ምእታዉ ዉሳነ ኢትዮጵያዉያንን ትዉልደ ኢትዮጵያዉያንን ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ዉሽጢ ዓዲ ብዋንነት ኣብ ዘመሓድርዎ ትካላት ንግዲ ዘይቲ ብልዒ ፣ስርናይን ካልኦት ዓይነታት ፍርያት ሃለኽቲ ምግቢ ንይ ገዛእ ርእሱ ብዝተቐመጠሉ ዋጋ ሸርፊ ወፃኢተጠቒሞም ናብ ዉሽጢ ዓዲ ከእትዉ ከምዝኽእሉ  ኣረዲኡ፡፡  ኣብ’ዚ ዓዉዲ ንምስታፍ ዝደልዩ ኣካላት ከማልእዎ ዝግባእ ረቛሒ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ደገ ኣብ ዝርከብ ንጡፍ መዝገብ ቁፅሪ ሒሳቦም (ኣካዉንት) 1 ነጥቢ 5 ሚልዮን ዶላር ወይክኣ ንዚ ዝመጣጠን መጠን ገንዘብ ዩሮ ፣ ፓዉንድ ከምዘለዎ ዝሕብር መረዳእታ ካፍቲ ኣብ ደገ ዝነብረሉ ሃገር ናብ ዝርከብ ኢምባሲ ወይክኣ ቆንስላ ምቕራብ ከምዝግደዱ ሃገራዊ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ’ሎ፡፡ ንዚ ረቛሒ ዘማልእ ኣካል ብመንገዲ ኣባላት ዲያስፖራ ብዝተጣየሰ ኩባንያ ካብ ሚኒስትሪ ንግዲ ሕጋዊ ፍቓድ ስራሕ ከዉፅእ ከምዝኽእልን ዝሓበረ እቲ ሃገራዊ ንግዲ እዚ ሓድሽ መስርሕ ረቛሒ ንግዲ ዕዳጋ ዉሽጢ ሃገር ኣብ ምርግጋዕ ናይ ገዛእ ርእሱ እጃም ከምዝህልዎ  ኤጀንሲ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ገሊፁ፡፡ 


0