ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻልን ምግታእን ዝርገሐ ቫይረስ ኮሮና ክልል ትግራይ ኣንቢርዎ ካብ ሞንጎ ዝነበረ እገዳታት ንገሊኦም ኣፋዂሱ፡፡

ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻልን ምግታእን ዝርገሐ ቫይረስ ኮሮና ክልል ትግራይ ኣንቢርዎ ካብ ሞንጎ ዝነበረ እገዳታት ንገሊኦም ኣፋዂሱዎም ዘሎ


 ሚዛን ምፍንታት ዝማእኸሉ መሸጣ እንዳቡን ንኽካየድØ
 ሚዛን ምፍንታት ዝማእኸሉ እንዳካፌØ
 ሚዛን ምፍንታት ዝማእኸሉØ እንዳ ፅሟቕ
Ø ሚዛን ምፍንታት ዝማእኸሉ እንዳ ፀጉሪ ደቂ ተባዕትዮን ኣንስትዮን
Ø ኮፍ ኢልካ ዝስተየሉ ዘይኮነስ ሒዝካ ናብገዛኻ ትኸደሉ መሸጣ እንዳስዋ
Ø ኮፍ ኢልካ ዝስተየሉ ዘይኮነስ ሒዝካ ናብ ገዛኻ ትኸደሉ መሸጣ ኣልኮል (ኣከፋፈልቲ ኣብ መኽዚን ንዝሓዝወን ጥራሕ ክሸጡ
Ø ኣገልግሎት መጓዓዝያ ካብ ጣብያታት ናብ መማእኸሊ ወረደአን ኣፍቂዱ ከምዘሎ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣፍሊጦም፡፡


0