መንግስቲ ሑቡራት ኣመሪካን ትካል ባንኪ ዓለምን ንዉድብ ብልፅግና ካብ ሞንጎ ዝሃብዎ ቁልፊ መደባት ሓደ ዝኾነ ቁልጡፍ መስርሕ ምስግጋር መሸጣ ቴሌኮም ኣብ ወርሒ ለካቲት 2013 ዓ.ም. ኣብ ግብሪ ንምዉዓል ይጓየ ከምዘሎ ተሓቢሩ፡፡

ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ልዕሊ ዓንዲ ምንጪ ቁጠባ ሃገር ምዃኑ ቁልፊ መስርሕ ስቱር ሃገራዊ ድሕነት ኮይኑ ብምግልጋል ንሃገራ ድሕነት ኣዉሒሱ ምፅንሑ ርእሲ ሕማም ዝኾኖም ሓይልታት ደገ ኣብ ትሕቲ መንግስታዊ ንዝርከባ ገዘፍቲ ትካላት ሃገር ንወነንቲ ዉልቀ ኩባናያታት ብመሸጣ ብምዝዋር ንቑጠባ ሃገር ንምህሳይን ቡኡ ኣቢልካ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ንምንጋዕን ዝተኣልመን ዝተፍሓሰን ሽርሒ ብጉልባብ ዘይተኣደነ ልግሲ ሓገዝን ልቓሕን ቆሪንካ ኣብ ቀይዲ ንምዉዓል ዝድርኺቱ መስርሕ ንምትግባር ኣቦ ወንበር ብልፅግና ኮነሬል ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2013 ዓ.ም. ገደብ ጊዜ ኣቐሚጦም ኣለዉ፡፡

እቲ መስርሕ ጨረታ ኢትዮ ቴለኮም ካብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ መስከረም ከምዝጅመርን ካብ ሞንጎ እቶም ዝጫረቱ ኩባንያታት ንኽልተ ትካላት ናብ ዕዳጋ ንምእታዉ ንዝሰዓሩ  ገለ ክፋሉ ኣብ ወርሒ መስከረም ገለ ክፋሉ ድማ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2012 ዓ.ም. ዉዕሊ ንምእሳር ከምዝወድኡ ኣፍሊጦም ኣለዉ፡፡     

 ትካል ኢትዮ ቴለኮም ንኩባንያታት ደገ ንገለ ክፋል ብፅሒት ንምሻጥ ንዝወፀ ዉጥንን ክሳብ ሐዚ ዝተሳለጡ ስራሕትን ኣመልኪቶም ኮነሬል ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም 2 ጳጉሜን 2012 ዓ.ም. ምስ ሰብ መዚ ኢትዮ ቴሌኮም ሚኒስትሪ ፋይናንስን ኣብ ዝተረኸቡሉ ዘተ ከምዘካየዱ ዝሓበረ ጋዜጣ ሪፖርተር ኢትዮ ቴለኮም ንገለ ክፋል ብፅሒቱ ንምዕዳግ ንዝደልዩ ትካላት ካብ 40 ክሳብ 50 ኣብ ዘለዉ መዓልትታት ክፉት እዋን ጨረታ ከምዝካየድን ንቲ ዘቕርብዎ ሰነድ ንምግምጋምን ንዝሰዓሩ ኩባንያታት ንምፍላይን ኣብ ዝግበር መስርሕ ብሕርያ ኮነሬል ኣብይ ሕርያ ሓደ ጉጅለ ኣማኻሪ ከምዝተጣየሰ ንምፍላጥ ተኻኢሉ’ሎ፡፡

ኣቦ ወንበር ብልፅግና ኮነሬል ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮ ቴለኮም ንምዕዳግ ዝደልዩ ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ከምዘለዉን ካብዚኦም ንድሕነት ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘዉድቑ ንኸይህልዉ ልዑል ጥንቃቐ ይግበር ከምዘሎ ዋላ’ኳ ኣብቲ ዘተ እንተገለፁ መንግስቲ ሑቡራት ኣመሪካን ትካል ባንኪ ዓለምን ግን ንትርፊ ንዝኣትዉ ኩባንያታት ከመይ ብዝተፈላለዩ ገንዘባዊ ሓገዝ ናብ መፃወድያኦም ከምዝኣትዉ ሙኩር  መስርሕ ስለዘለዎም በዚ በለ በቲ ንመሸጣ ኢትዮቴለኮም ኣብ ኢድ ዉልቀ ኩባንያታት ይዕበ ይንኣስ ብፅሒት ንዝዕድጉ ንኽወሃብ ብሃንቀዉታ ይፅበዩ ከምዘለዉ ንምፍላጥ ተኻኢሉ’ሎ፡፡

ብሰብ መዚ ኢትዮ ቴለኮም ፣ ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ሰብ ሞያ ቁጠባ ኢትዮጵያን ብተደጋጋሚ ብኽፋል’ዉን እንተኾነ ንብፅሒት ኢትዮ ቴለኮም ንመሸጣ ምቕራብ ከቢድ ቁጠባዊ ሃስያን ምንጋዕ ሃገራዊ ድሕነትን ከምዘስዕብ ንኮነሬል ኣብይ ኣሕመድ ዋላ’ኳ ምኽረ ሓሳቦም እንተቕረብሎም ንዚ ብምንፃግ ኣብ ትሕቲ ግዳማዉያን ሓይልታት ወዲቖም ምኽዳም ቀዳማይ ሕርየኦም ገይሮም ኣለዉ፡፡   


0
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments