ሃገራት እስራኤልን ኢማራት ዓረብን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ወሽመጥ ኤደንን ዝስልል መዓስከር ስለያ ክሃንፃ ተሰማሚዐን፡፡

ብሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ዝተማእከለ ዝምድና እስራኤልን ኢማራት ዓረብን ንምምሕያሽ ክካየድ ዝፀንሐ ክልትኣዊ ዘተ ፣ እስራኤል ምስፋሕ መሬት ናብ ምዕራባዊ ከበሳታት ደው ከተብልን ኣብ የመን  መዓስከር ስለያ ክትሃንፅ ኣብ ስምምዕ ከምዝተበፅሐ ዘ ኔሽን ኣመልኪቱ።

እዚ ዝተራቐቐ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታት ዝዓጥቕ መደበር ስለያ ኣብ ደሴት ሰኮትራ ከምዝህነፅን ንደሴት ሰኮትራ ሓዊሱ ንደቡብ የመን ክንፅል ዝደልይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ብኢማራት ዓረብ ክድገፍ ከምዝፀንሐ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ ክብል ድማ ፕረስ ቲቪ  ኣመልኪቱ። ።

ወከልቲ እስራኤልን ኢማራት ዓረብን ናብታ ደሴት ብምብፃሕ ንመህነፂ’ቲ መደበር ስለያ ዝኸውን ከባቢታት ኣብ ምብራቕ ሞሚ፣ ኣብ ማእከል ጃሙጋ፣ ኣብ ምዕራብ ከኣ ካታናን ዝተባህለ ቦታታት ንምሕራይ ተዓዚቦም።

እዚ ንከባብታት ኤልመንደብን ደቡብ የመንን ዝቆፃፀር መዓስከር ስለያ፣ ንምሉእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ወሽመጥ ኤደንን ዝሽፍን ሓበሬታ ዝእክብ ማእከል ከምዝኸውን እዩ ዝንገር።


0