“ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልቲ 2 ነጥቢ 6 ሚልዮን ንመረፃ ዝተመዝገበ ህዝቢ ካርዲ መረፃ ሒዙ፡፡”- ኮምሽን መረፃ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፡፡

ማዕከናት ዜና ዓለም ን6ይ ክልላዊ መረፃ ትግራይ ብናፅነት ንቲ ከይዲ መረፃ ንትዕዝብተን ክፅብፅባ እቲ መድረኽ ክፉት’ዩ ክብል ኮምሽን መረፃ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

6ይ ክልላዊ መረፃ ትግራይ ናፃን ግልፅን ኮይኑ ንኽካየድ ካብ ዘሎ ድሌት ዝኾነ ይኹን ማዕከን ዜና  ብዛዕባ እቲ ከይዲ መረፃ ክፅብፅብ ፉቑድ’ዩ ፤ ዛጊድ ኣስታት 62 ማሕበራት ዝርከበኦም ዝተፈላለዩ ኣካላት ብዉልቀ ንምዕዛብ ከምዝሓተቱን እወንታዊ ግብረ መልሲ ከምዝተዉሃቦምን ከምሽነር ኮምሽን መረፃ ትግራይ መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም ገሊፆም።

እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 2 ነጥቢ 7 ሚልዮን ህዝቢ ንምምዝጋብ ትልሚ ተታሒዙ ኣብቲ ፈላማይ መዓልቲ ካብ 70 ክሳብ 80 ሚኢታዊ ዝኸውን ከምዝተመዝገበን ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልቲ ድማ 2 ነጥቢ 6 ሚልዮን ህዝቢ ተመዝጊቡ ንመረፃ ካርዲ ከምዘውፀአ ገሊፆም።

ኣብ ሓድ ሓደ ናቑጣ መረፃ ዋሕዲ ካርዲ ኣጋጢሙ እኳ እንተነበረ ኣብ ዝሓፀረ ጊዜ ተወሳኺ ካርዲ ክባፃሕ ብምግባር ሕብረተሰብ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ካርዲ መረፃ ከውፅእ ከም ዝተገበረ ሓቢሮም።

ኣብ መወዳእታ ሕብረተሰብ ሕገ-መንግስቲ ብዝፈቐዶ መሰረት መረፃ ክፍፅም ኣለዎ ኢሉ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብዝገበሮ ሓበራዊ ምርድዳእ እቲ ምዝገባ ዕውት ንምግባር ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም መረፃ ንምፍፃም ምስ ኣካላት ፀጥታ ብምዃን ሓቢሩ ይሰርሕ ምህላው እቶም ኮምሽነር ወሲኾም ገሊፆም።


0