ኣብ ከተማ ኣክሱም ንዝኽሪ ስውእ ተጋዳላይ ሃይለ ተኽሉ /ክንደያ/ ንዝስራሕ ሓወልቲ እምነ ሰረት ተነቢሩ፡፡

(ኤፍኤምመቐለ 21/09/2011) ሰውእ ተጋዳላይ ሃይለ ተኽሉ /ክንደያ/ ካብቶም ብጀግንነቶም ዝያዳ ዝፍለጡ ተጋደልቲ ህወሓት ኾይኑ ሚሽጥር ውድቡ ኣሕሊፉ ንዘይምሃብ መልሓሱ ዝቐረፀ ጀግና ተቃላሳይ እዩ፡፡ ብምዃኑ ድማ…

ኣብ ወረዳ ሓውዜን ልዕሊ 155 ሚሊዮን ቅርሺ ካፒታል ንዘመዝገቡ 5 ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ፍቓድ ኢንቨስትመንት ከምዝተወሃቦም ፣ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንድስትሪን እታ ወረዳ ኣፍሊጡ፡፡

(ኤፍኤምመቐለ 21/09/2011) ምክትል ሓላፊ እቲ ቤት ፅሕፈት መምህር ገብረዝሄር በርሀ ኣብታ ወረዳ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ልምዓት ክዋፈሩ ዝደልዩ 16 ሰብ ውልቀ…

መስተታት ኣልኮል ብብሮድካስት ሚዲያ ከይላለ ዝኽልክል መምርሒ ካብ ሎመዓንቲ ጀሚሩ ተግባራዊ ክኾን እዩ፡፡

(ኤፍኤምመቐለ 21/09/2011) ኣዋጅ ቁፅሪ 1112 ምምሕዳር ምግብን ኣፋውስን ኣብ ዝሓለፈ 21 ለካቲት ብነጋሪት ጋዜጣ ተሓቲሙ ዝወፀ ኾይኑ ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ 74 ንኡስ ቁፅሪ 4…