ፕ/ግ/ም ጌታቸው ረዳ ምስ ከንቲባ ዴንቨር ማይክ ጆንስተንን ከንቲባ ነበር ዊሊንግቶን ዌብንን ተራኺቦም ከምዝዘተዩ ተገሊፁ።

18 ሓምለ 2015 ዓ.ም

ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ህልው ኩነታት ትግራይ ነቶም ከንቲባታት ከም ዘብራህርህሎምን እውን ተሓቢሩ።

ከባቢ 28 ዓመታት ዘቑፀረ ርክብ ኣሓት ከተማታት ኣኽሱምን ዴንቨርን ኣብ ዝጠናኸረሉ ዝዘተዩ ክልቲኦም ወገናት ብሓፈሻ ትግራይ ካብቲ ሕዚ ኣትያቶ ዘላ ኩነታት ንምውፃእ ኣብ እትገብሮ ፃዕሪ ማሕበረሰብ ዴንቨር ከበርክቶ ዝኽልእ ደገፋት ዘተኮረ ልዝብ እውን ኣካይዶም እዮም።

ኣተሓባባሪት ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ዴንቨር ምልእተ ብርሃነመስቀል ሓዊሱ ካልኦት ወገናትውን ዝተሳተፍሉ እዚ ርክባት ብዝያዳ ክዓሙቕ ዝተፈላለዩ መድረኻት ክፍጠር ከምዝግባእ ተገሊፁ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *