ፈኸምታ ቃልሲ ህዝቢ ኦሮሞ ሐዝዉን ይቕፅል ኣሎ!

ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ኣብ ነፍስ ወከፍ ጎደናታት ኣብ ዝርከቡ ቃልዕ መንደቓት ፤ እሱራት ፖለቲካ ንኽፍትሑ ዝሓትት ብኣዉሩኡ ኽኣ ኣቦ ወንበር ዉድብ ብልፅግና ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ካብ መንበረ ስልጣኖም ንኽእለዩ ዘድምፅን ዝሕብርን ፅሑፋት ብቐይሕ ቀለም ተፃሒፎም ሓዲሮም ኣለዉ፡፡

 ኣብ ክልል ኦሮምያ ዉሽጣ ዉሽጢ ፈኸም እንዳበለ ዝናኸስ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ህዝቢ እታ ክልል ተባፂሑ ኣሎ፡፡ እቲ ህዝባዊ ማዕበል ብሻምብቆ ብረት ጥራይ ንምእላይ ሕርይኡ ዝገበረ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ማእለያ ዘይብሉ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኦሮምያ ምስ ህዝቢ ኦሮምያ ወጊኑ እቲ ፈኸምታ ቃልሲ ከይትኮስ እሞ ዕምሪ ስልጣኑ ገና ከይጨብጨበ ከሎ ምእንታን ከይቖፅዮ ንቲ ፈኸምታ ቃልሲ ዓብዒብካ ንምሓዝ  ነፍስ ወከፍ  ከተማታት ኦሮምያ ብጨጉሪ ርእሲ ሓይልታት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ዓቕለን ፀቢብወን ኣሎ፡፡

ፉሉይ ሓይሊ ክልል ኦሮምያ ብፌደራል መንግስትን ሽመልስ ኣብዲሳን እምንቶ ምስኣኑ ብሓደ ወገን በቲኻልእ ወገን ድማ ሓይልታት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ተኣማኒ ኮይኑ ይረአ ብምህላዉ ኣብ ልዕሊ ፉሉይ ሓይሊ ኦሮምያ ፈጢርዎ ዘሎ ምሕርቃም ፤ ኣብ ልዕሊ እቲ ብሻምብቆ ብረት ጥራይ ኣብ ምዕብዓብ ቃልሲ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተዋፈረ ሓይልታት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ካብቲ ፉሉይ ሓይሊ ብሻምብቆ ብረት ካብ መናእሰይን ህዝብን ኦሮምያ ድማ ብገጎዞሞን ቆንጨራን ሽቶልን ኣብ ልዕሊኡ ተዋዲዶም ከይምልሑ ኣብ ከቢድ ስግኣት ተሸሚሙ ድቃስ ስኢኑ ዉዒሉ ይሓድር ኣሎ፡፡ ክሳብ መዓዝ? እንድዒ! ኩሉ ንምርኣይ ምቕናይ እዩ ነገሩ፡፡


0