ጉዱስ ወናኒ ሃብቲክ ፕላስቲክ ፋብሪካ መቐለ ኣይተ ሃ/ማርያም ብርሃነ ምስ መላእ ቤተሰቦም ኣብ ትሑት መነባብሮ ንዝርከቡ ስድራ ስውኣትን ንህላወ ህዝቢ ትግራይ ኣካሎም ንዘበጀው ጉድኣት ኣካል ተጋደልትን ንመውዓሊ በዓል ትንሳኤ 400 ሽሕ ብር ብሓገዝ ኣበርኪቶም።

እቶም ጉዱስ ብዓል ሃፍቲ ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ስምረት ቁሸት ፀፋሕ ንዝርከቡ ስድራ ስውኣትን ጉድኣት ኣካል ተጋደልትን ከምዝለገሱ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ወረዳ ሓውዜን ን104.4 ሬድዮ FM መቐለ ኣብ ዝለኣኾ ዜና ገሊፁ።

ኣብቲ ሓገዝ ዝተረኸቡ ዋና ኣማሓዳሪ ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ገ/ጅወርግስ ገ/ኪዳን ከም ዝበልዎ ፣እቲ ዝተኸፈለ መስዋእቲ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዝተኣወጀሉ ብርሰት ዘትረፈ ህያው ፣ ክቡርን ታሪኻውን’ዩ ምስ በሉ ፣ኣብታ ወረዳ ኣብ ክሊ ዓበይቲ ፀገማት ብምኻን ሕቶታት ህዝቢ ንምፍታሕ ዝሳለጡ ዘለው መሰረተ ልምዓት ፣ ሕድሪ ኩሎም ሰማእታት ትግራይ ምኻኑ ተረዲእና ፣ ሓድነትና ብምጥንኻር ሰማእታት ኣብ ዝወደቕሉ ዕላማ ክንዓስል ይግባእ ክብሉ ኣገንዚቦም ። ንቲ ሓገዝ ንዘበርከቱ ጉዱስ ወገን ብዓል ሃፍቲ ኣይተ ሃ/ማርያም ብርሃነ ምስ መላእ ቤተሰቦም ድማ ብስም ህዝብን ምምሕዳር ወረዳ ሓውዜን ኣመስጊኖም።

ጉዱስ ብዓል ሃፍቲ ኣይተ ሃ/ማርያም ብርሃነ ብወገኖም ፣ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝተኣወጀሉ ብርሰት ክድሕን ዝኻኣለ ፣ ብሳላ መስዋእትን መጉዳእቲ ኣካልን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዩ ድሕሪ ምባል እዚ ሓገዝ ምስቲ ዝተኸፈለ መስዋእቲ ፈፂሙ ዘይመጣጠንን ካሕሳ ውን ከም ዘይኮነን ፣ የግዳስ ኣብ ጎንኹም ምህላውና ንምርግጋፅን ሕጉስ በዓል ትንሳኤ ንኽተሕልፉ ተሓሲቡ ዝግበር ዘሎ ሓገዝ ምኻኑ ሓቢሮም።

ሓገዝ ዝተገበረሎም ወገናት ድማ ፣ፀላእትና ወጢነምዎ ዝመፁ እከይ ተግባር ብሳላ ደቅና ፈሺሉ ካብ ብርሰት ስለ ዝተረፍና ፣ ብመስዋእቲ ደቅና ንኾርዕን ንሕበንን እምበር ፈፂምና ኣይንሓዝንን ኢሎም። በዓል ትንሳኤ ሕጉሳት ኮይኖም ንኸብዕሉ ሓገዝ ንዝገበርሎም ንኣይተ ሃ/ማርያም ብርሃነ ምስ መላእ ቤተሰቦም ካብ ልቢ ብምምስጋን ፣ ካልኦት ውን ኣሰሮም ክስዕቡ ተላብዮም።

እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ወናኒ ሃብቲክ ፕላስቲክ ፋብሪካ መቐለ ኣይተ ሃ/ማርያም ብርሃነ ፣ ንመሳለጢ ፅገና መንገዲ ወረዳን ከተማን ሓውዜን ዝውዕል ዠወሳኺ 300 ሽሕ ብር ሓገዝ ከም ዝገበሩ’ውን ካብቲ ምምሕዳር ዝተረኸበ መረዳእታ ይሕብር ከም ፀብፃብ ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ሓውዜን ።

See insights and ads

Boost post

All reactions:

104104

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *