“ደጊም ንህዝቢ እናንፀርፀርካ ኣብ ስልጣን ምፅናሕ ክሕሰብ ጥራሕ እንተይኮነ ክሕለም እውን ከምዘይብሉ ኩሉ ክፈልጥ ኣለዎ!!”

ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ሐዚ ድሕሪ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኮይኖም ምስተሾሙ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ፡፡ ሙሉእ ትሕዝቶ መልእኽቶም ከምዘለዎ እንሆ፡፡”ደጊም ንህዝቢ እናንፀርፀርካ ኣብ ስልጣን ምፅናሕ ክሕሰብ ጥራሕ እንተይኮነ ክሕለም እውን ከምዘይብሉ ኩሉ ክፈልጥ ኣለዎ!!°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ሰንካላ ምኽንያታት ኣብ እዋኖም ዘይተፈፀሙ ናይ ትማልን ናይ ሎምን ዙርያ መለሽ ጠለባት ክምለስሉ፣ ብጎተት መተት ዝጠፍእ ጊዜን ወፃእን እውን ቀልጢፉ ክስተኻኸለሉ፣ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ዘለው ናይ ምሕደራ በሰራት ክእለይሉን ፍትሒ ክነግሰሉን ትፅቢት ይገብር፣ይግባእ እውን።ስለዝኾነ መላእ ኣመራርሓን ኣባላትን ህወሓት ብህዝብና ዝተውሃበና ሕድሪ ብግቡእ ክንፍፅም፣ ብቓል እንተይኮነ ብተግባር ኩሉ ዓይነት ጠለባቱ ክንምልስ ለይትን ቀትርን ክንሰርሕ፥ ካብዙይ ሓሊፉ ዝተሰከሞ ህዝባዊ ሓላፍነት ንናይ ውልቀ ረብሓ ከውዕል ዝርከብ ኣካል በቲ ዝፀንሐ ሕጊ ጥራሕ እንተይኮነስ ውፅእ ብዝበለ ሕጊ እውን ከምንቐፅዕ፣ ደጊም ንህዝቢ እናንፀርፀርካ ኣብ ስልጣን ምፅናሕ ክሕሰብ ጥራሕ እንተይኮነስ ክሕለም እውን ከምዘይብሉ ኩሉ ክፈልጥ ኣለዎ፣ ይኣክል እውን ክበሃል ይግባእ።ይትረፍ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ግዳማውን ውሽጣውን ተፃብኦታት ኣብ ዝሓየለሉ መድረኽ፣ ኣብ ካልእ ጊዜ እውን ክፍፀሙ ዘይግብኦም ሕማቓት ተግባራት ደርቢና፣ ተግባርናን ኣተሓሳስባና ኣመዓራሪና ሕድሪ ህዝብና ክንፍፅም ድሉዋት ኾይና ንረኸብ። ህዝብና ዝሃበና ዕድል ተጠቒምና ኮንትራትና ብዘዕግብ ኣግባብ ክንፍፅም፣ ሓለቓና ህዝቢ ትግራይ ዘሰከመና ድርብ ሕድሪ ኣኽቢርና ከምንሰርሕን፣ ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን ጉድለት ከይንፍፅም ተጠንቂቕና ክንሰርሕ፣ ጉድለት እንትንፍፅም ከኣ ብዘይጋእ መጋእ ጉድለትና እናኣረምናና ዝበለፀ ስራሕ ሰሪሕና ትግራይና ክንልውጥ ከምንኽእል ብግብሪ እነረጋግፀሉ መድረኽ ምዃኑ ተረድእና ብዓፀፈ ክንሰርሕ ኣለና፣ ይግባእ እውን። እዚ በዓል ቅያን መትከላዊን ህዝቢ ሒዝና ዘይንሰግሮ ሩዋ፥ ዘይንወፆ ጎቦ የለን! ዘልኣለማዊ ክብሪን ሞጎስን ነቶም መሰል ርእሰ ውሳነናን ዓርሰ ምሕደራን ዘጎናፅፉና ጀጋኑ ስውኣትና!


0
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments