ዕላማ

ኤፍ ኤም መቐለ ኣብ ከተማና፣ክልልናን ሃገርናን ዝካየዱ ዝተዋደዱ መደባት ልምዓት፣ቁጠባ፣ዲሞክራሲ፣ሰናይ ምምሕዳር፣ፍትሒ ሰላምን ፀጥታን ምዕባለ ማሕበራዊ ናብራ ኣመልኪቱ ህዝቢ ንፁር ሓበሬታ ረኺቡ ክፈልጦምን ልውውጥ ተመኩሮ ኮይኖም ድማ ህዝቢ ባህሉ ፣ ቛንቁኡ፣ታሪኹን ሰናይ ልምድታቱን ዓቂቡ ኣብ ጉዳይ ከተምኡ ንጡፍተሳታፋይ ዝኾነሉ መድረኽ ምፍጣር።

0