“ውግእ ክነትርፍ ኢና ተዳሊና ክንዋጋእ እንተኾይና ግን ክንስዕር ኢና ።…ትግራይ መዐንደሪት መድሐርሐርቲ ኣይትኾንን መቕበሪቶም እምበር” ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል።

ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን ንህልዊ ኩነታት ገምጊሞም ካብ ዘቐመጥዎም ኣንፈታት ጉጅለ ብልፅግና መሪሕነት እዛ ሃገር ካብ ዝሓዘሉ ንነዘ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘብፀሖ ማእለያ ዘይብሉ በደላት ሓሊፉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ሓይልታት ወፃኢ ብፍላይ ምስ ስርዓት ኢሳያስ ተዋዲዱ ህዝቢ ትግራይ ብሓይሊ ንምብርካኽ ይንቀሳቐስ ከምዘሎን ናይዚ ሓደ ምልክት ብወገን ሰራዊት ኢ/ያ ኮነ ኤርትራ ክዳሎ ተነጊርዎ ስለዘሎ ህዝብና ክፈልጦን ክዳሎን ምግባር ሓደ እዩ ኢሎም ።
እዚ ምድላው ናብ ህዝቢ ትግራይ ዘቕንዐ እዩ ዝበሉ ዶ/ር ደብረፅዮን “ንሕና እዚ ውግእ ኣይንደልዮን ።ናብ ውግእ እንተእትዮምና ግን ክንምክት ኢና ።ግደፉና እናበልና እውን ኣይንልምንን። ኣየድልን ኢና ንብል እንተተጀሚሩ እውን ደው ይበል ኢና ንብል ፤ ግን ክንምክት ኢና ።” ምስ በሉ “ንኸይንዋጋእ ኢልና ተዳሊና ኢና ! ዝተዳለናሉ ድማ ሓይሊ ብምድላው እዩ ። ፍሉይ ሓይልና ፣ ምልሻና ሰራዊትና ኣዳሊና ኢና ።ውግእ ክነትርፍ ኢና ተዳሊና ክንዋጋእ እንተኾይና ግን ክንስዕር ኢና ኢልና ኢና ተዳሊና ።…..ትግራይ መዐንደሪት መድሐርሐርቲ ኣይትኾንን መቕበሪቶም እያ ትኾን” ኢሎም ።
ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን እቲ ሰለማዊ ቃልሲ መልክዑ ይቕየር ስለዘሎ ሓድነቱ ኣስጢሙ ክዳሎ ከምዘለዎ ብምግላፅ ጎቲቶም ናብ ኩናት ንዘእትዉናን ህዝቢ ትግራይ ንምምብርካኽን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘነፃፀረ ወራር ብምዃኑን ኩሉ ክዳሎ ይግባእ ኢሎም ።
ምስዚ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ጉዳይ ፀጥታን ድሕንነትን ካብ ዝምልከቶ ኣካል ወፃኢ ካሊእ ካብ ምግላፅ ክቑጠብ ድማ ኣዘኻኺሮም ።
ኣወጠሀኝ ብርሃነ


0