“ኤምባሲ ኤርትራ ዘይሕጋዊ 2% ምእካብ ገንዘብ ከካይድ ስለ ዝረኸብኩዎ ኣብ ልዕሊ እቲ ኢምባሲ ስጉምቲ ወሲደ’ለኹ፡፡” – መንግስቲ ኔርዘላንድስ፡፡

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኔዘርላንድስ ኣብ ዘይሕጋዊ ምእካብ ገንዘብ ተዋፊሩ ንዝፀንሐ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድ ፤ ኣብ’ታ ሃገር ካብ ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራን ናይ ኤርትራ መበቆል ዘለዎም ሆላንዳውያንን ፣ ክልተ ካብ ሚእቲ ይኹን ካልእ ኣታዊታት ግብሪ ከይእክብ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ንዘሕለፎ ውሳነ ተመሓላሊፉ ዝተረኸበ ሰራሕተኛ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብታ ሃገር ካብ ዝሓለፈ 18 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም. ኣትሒዙ ካብ ስርሑ ደው ከምዘበሎ ኣፍሊጡ።
ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ኔርዘላንድስ ንቲ ዘይሕጋዊ ጉዱድ ምእካብ ገንዘብ ክልተ ካብ ሚእቲ ግብሪ ቅድም ክብል መንግስቲ ኔዘርላንድስ ኣብ ልዕሊኡ ብዝተወሰደ ተሪር ስጉምቲ ብቐጥታ ካብ ምእካብ ኣቋሪፁዎ’ኳ እንተፀንሐ ፣ ኣብዚ እዋን’ዚ ብስም መኸተ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ከምብሓድሽ ዘይሕጋዊ መስርሕ ብምትእትታዉ ስለዝጀመሮ፣ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኔዘርላንድስ መጠንቀቕታ ሂብዎ ከምዝፀንሐ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እታ ሀገር ኣፍሊጡ’ሎ።
ይኹን’ምበር እቲ ኤምባሲ፣ ነቲ መንግስቲ ኔዘርላንድስ “ዘይሕጋዊ ዝበሎ ንጥፈታት ምእካብ ግብሪ” ንጉኒ ብምጉሳይ ስለዝቐፀሎ፣ ቆንስል ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድስ ‘ሰለሙን መሓሪ’ ዝተባህለ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ንጥፈታት ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ከምዝኣገዶ ኣፍሊጡ፡፡
እቲ ኤምባሲ ዘይሕጋዊ ምእካብ 2% ገንዘብ የተግብር ምህላዉ ዘረጋግፅ ሰነዳት ከምዝተረኸበን ምእካብ ክልተ ሚእታዊ ግብሪ ፣ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ብሓያሎ ሃገራት ኤውሮፓ ድሕሪ ምርግጋፁ፣ ኣብ ስደት ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራ ናብ ኣስመራ ኣብ ዝገሽሉ እዋን ከይከፈሉ እንተፀኒሖም ኣካል መስርሕ እቲ ጉዕዞ ኮይኑ ግድን ዉዝፍ ገንዘብ ክኸፍሉ ፤እንዳኸፈሉ እንተፀኒሖም ድማ ናይ ዝኸፈልሉ ሰነድ ከቕርቡ ይግደዱ ከምዝነበሩ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር እታ ሃገር ኣቃሊዑ፡፡
ንዚ ዘይሕጋዊ ምትእትታዉ መስርሕ ክፍሊት ክልተ ሚእታዊ እንዳተነቐሓሉ ምስ መፀ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ክንዲ ብቀጥታ ናብ ኤምባሲ ምኽፋል ፣ ኣብ ሃገረ ሩስያ ‘ጋስፕሮም ባንክ’ ናብ ዝርከብ ሕሳብ ህግደፍ ከሰጋግርዎ ክሕበሮም ከምዝፀንሐ እቲ ሚኒስቴር ኣፍሊጡ’ሎ።
መንግስቲ ኔዘርላንድስ ኣብ ልዕሊ ኤምባሲ ኤርትራ ሒዝዎ ዘሎ ተሪር መርገፂ እቲ ኢምባሲ ምስ ኤርትራዉያን ተቐማጦ ‘ታሃገር ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ብስቱር መንገዲ ሓበሬታ ዝህብሉ መስርሕ ምዝርግሑ ስዒቡ ከምዝኾነን ኣብ’ታ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራዉያን ብዘካይድዎ ዘለዉ ዘይተሓለለ ቃልሲ ብዉፅኢት ምርመራ እንዳተዓቀነ ዝወሰዶ ዘሎ ስጉምቲ ምዃኑ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ‘ታ ሃገር ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ ወሲኹ ሓቢሩ፡፡
ቅድሚ ክልተ ዓመታት መንግስቲ ኔዘርላንድስ፣ ንቆንስል ኤምባሲ ኤርትራ ብተመሳሳሊ ክሲ ካብ ሃገሩ ከምዝሰጎጎ እቲ ኢምባሲ ኣዘኻኺሩ።


0