ኣብ ጉዳይ ክፍሊትን ምዝገባን ተምሃሮን ዉልቀ ኣብያተ ትምህርቲ ክልልና ኣመልኪቱ ዝረአ ዘሎ ዘይሙዕሩይ ወርሓዊ ክፍሊት ተምሃሮ ዝምልከቶ ኣካልስ ይፈልጦዶ’ሎ?

ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻልን ምግታእን ቫይረስ ኮሮና ክልል ትግራይ ብዘይካ 8ይን 12 ክፍልን ተምሃሮ እቶም ዝተረፉ ደረጃታት ትምህርቲ ስሩዕ ትምህርቲ ንኽጅምሩ ዝሃቦ ዉሳነ ኣዋጅ ከምዘየለ መልሲ ኣብ ዝወሃበሉ ዘሎ እዋን ዉልቀ ኣብያተ ትምህርቲ ንዚ ልጓም መስርሕ ሕጊ በቲኸን ብኢደ ዋነነን ንሕሉፉ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንዘይተዉሃብሉ ኣዋርሕ ብስሩዕ ክፍሊት ገቢጠን ፤ ሓድሽ ወሰኽ መመዝገቢ ተምሃሮ ኣታኣታትየን፤ ገና ኣገልግሎት ምሃብ ከይጀመራ ከለዋ ናይ ወርሒ መስከረም ምስ ናይ ኣገልግሎት ሰርቪስ መኪና ተምሃሮ ኣኽፊለን ኸብቅዓ ሐዚ ድማ ናብ ወለዲ ተምሃሮ እንዳደወላ ናይ ወርሒ ጥቅምቲ ክፈሉ..ኣታዊ ግበሩ… እንተዘይኮይኑ ግን ናይ ዉላድኩም ቦታ ብኻልእ ተምሃራይ ንትክኦ ኣለና ኣብ ዝብላሉ ዘለዋ እዋን
#– ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻልን ምግታእን ቫይረስ ኮሮና ክልል ትግራይ እንታይ ይገብር ኣሎ ?
#–ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይከ እንታይ ይቧቑጥ ኣሎ?
#–ዉልቀ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ክንዲ ንቫይረስ ኮሮና እንዳተኸላኸልካ ከመይ ኣገልግሎት ትምህርቲ ከምዝህባ ምድላዉ ዝገብራ ሙሉእ ሃምአን ንዘይሙዕሩይን ወርሓዉን ክፍሊትን መመዝገብን ተምሃሮ ምግባረን እንታይ እዩ ‘ቲ ምኽንያተን? “ንመማህራን ድኣ ካበይ ኣምፂና ክንከፍሎም?” ብዝብል ጉልባብ ካፍትን ካብዝን ንዘይጉቡእን ዘይፍትሓዉን ክፍሊት ማእሪርካ ክትከስብ ምፍታን ጉቡእ ድዩ? ወለዲ ተምሃሮ’ኸ ደቆም ኣገልግሎት ትምህርቲ ንዘይረኸቡሉ ክፈሉ ምባል’ከ በየናይ መዐቀንን መመዘንን?
104.4 ሬድዮ FM መቐለ ኣብ መደብ እሂን ምሂን ዘተ ዓርቢ 26/02/2012 ዓ.ም. ካብ ሰዓት 3፡00 ናይ ንጉሆ ጀሚሩ ምስ ቢሮ ትምህርትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ስቱድዮና ተረኺቦም መልስን መብርህን ክህብሉ ዕድመ ኣቕሪብሎም ኣሎ፡፡ ኩቡራን ፍትዋትን ሰማዕትና ድማ ኣብዚ መዳይ ንዘሎ ፀገም ኣልዒልኩም ክትሓቱን ክትዝትዩን ተዓዲምኩም ኣለኹም፡፡
ኣስተዉዕሉ ዓርቢ 104.4 ሬድዮ FM መቐለ ኣብ መደብ እሂን ምሂን ዘተ ዓርቢ 26/02/2012 ዓ.ም. ንጉሆ ካብ ሰዓት 3፡00 ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 4፡30 ኣብ ዘሎ እዋን ብቑፅርታት ስልኪ ስቱድዮና 0344406062 ፣ 0344406058ን 0344404431ን ብቐጥታ እንዳደወልኩም ክትሳተፉ ንዕድም፡፡
104.4 ሬድዮ FM መቐለ


0