ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ቆራሮ ትርከብ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ፍረ ስውኣት ፤ ልዕሊ 250 ሽሕ ብር ዝዋገኦም ናውቲ ትምህርቲ ብሓገዝ ረኺባ።

እቲ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ፣ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ካብ ዝነብሩ ግዱሳት ዲያስፖራ ተወለድቲ ጣብያ ቆራሮ ወረዳ ሓውዜንን ፣ ቪዥን ግሎባል ኢምፓየርመንት ካብ ዝተብሃለ ትካልን ዝተረኸበ ምኻኑ ፤ ነቲ ሓገዝ ዘተሓባበሩን ነቲ ንብረት ዘረከቡን ሃለቃ ግርማይ ግደይን ሃለቃ ሃ/ስላሰ ኣከቦምን ኣብቲ ስነ ስርዓት ምርኽኻብ ሓቢሮም።

ርእሰ መምህር 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ፍረ ስውኣት ጣብያ ቆራሮ መምህር ገ/ሚካኤል ዘርኡ ንዝተገበረሎም ሓገዝ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ሓሳብ ከምዝሓበርዎ ተምሃሮ እዛ ቤት ትምህርቲ ኣብ እምኒ ኮፍ ኢሎምን ንከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣብ ዘይተማለአን ኩነታት ኮይኖም ይማሃሩን ይምህሩን ከም ዘለው ብምሕባር ፣ እቲ ዝተገበረ ሓገዝ ንማሕበረሰብ እታ ቤት ትምህርቲ ተስፋ ዘስንቕ ብምኻኑ ምስጋነኦም ድሕሪ ምቕራብ ካልኦት ውን ኣሰሮም ክስዕቡ ፀዊዖም።

ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ሓውዜን መ/ር ኪዱ ሃይሉ ብወገኖም ፣ከም ወረዳ ንሰፊሕ ፀገም መሳለጢ ትምህርቲ ተፃዊርካ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ይሳለጥ ከም ዘሎ ብምዝኽኻር ፣ዳግመ ሕውየት ትምህርቲ ዝረጋገፅ ፣ ኩሉ ተወላድን በዓል ሃፍትን ኣብ ትምህርቲ እንትዓስል ጥራሕ’ዩ ድሕሪ ምባል ነዚ ሓገዝ ዘተሓባበሩን ዘበርከቱን ኣካላት ኣመስጊኖም።

ተምሃሮ ፣ መምህራንን ወለድን ድማ ፣በቲ ዝተገበረ ሓገዝ ሞራል ከም ዝተሰመዖም ብምግላፅ ፣ኣብታ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ሰፊሕ ፀገም ንምቅላል ኩሉ ክረባረብ ተማሕፂኖም ክብል ፣ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ወረዳ ሓውዜን ፀብፂቡ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *