“ኣብ ኢትዮጵያ ሰማይ ዓሪጉ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልዉላዉ ጠንቁ መንግስቲ ኢትዮጵያ’ዩ፡፡”

“መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጉድለት ሒሳቡ ሓደሽቲ ብር ብምሕታም ንምዉታፍ ብዘሰጎሞ ዘይቁኑዕ መስርሕ ቁጠባ ኢትዮጵያ ኽናጋዕ ገይርዋ’ዩ፡፡””መንግስቲ ንዜጋታቱ ገንዘብ ቀይሩ ኢሉ ኸገድዶ ይኽእል’ዩ፡፡ ኣብ ገንዘቡ ገደብ ከንብር ግን ኣይኽእልን፡፡””ካብ 2006 ዓ.ም. ንድሓር ኣብ ዝነበረ እዋን በብዓመቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብማእኸላይ 59 ቢልዮን ብር ሕፅረት ገንዘብ እንዳጋጠሞ መፂኡ’ዩ፡፡ እዚ ሕፅረት ገንዘብ ብኸምዚ እንዳንከራረወን እንዳቐፀለን ድሕሪ ምምፃእ እዚ ብማእኸላይ 59 ቢልዮን ብር ዝነበረ ሕፅረት ገንዘብ ናብ 102 ቢልዮን ብር’ዩ ክብ ክብል ክኢሉ፡፡ ንዚ ገዚፍ ሕፅረት ገንዘብ ኢትዮጵያ ንዝሓንፀፀቶም ፕሮጀክትታት ካፒታልን ካልኦት መካየዲ ስራሕን ወፃእታትን መንግስቲ ባዕሉ’ዩ ሸፊንዎ ዘሎ፡፡ ካበይ ኣምፂኡ ሸፊንዎ? ዝብል ሕቶ እንተተላዒሉ መልሱ ፉሉጥ’ዩ፡፡ መንግስቲ ንቲ ዘጋጥሞ ዝነበረ ሕፅረት ገንዘብ ንምዕባስ ብመንገዲ ብሄራዊ ባንኪ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ዕዳጋ ዝነበረ ብር ተወሳኺ ብር እንዳሓተመ ኽብትን’ዩ ፀኒሑ፡፡ እዚ ማለት ጠንቂ እዚ ዝቕባበ ብር መንግስቲ ባዕሉ’ምበር ካልእ ኣካል ኣይኮነን፡፡””ዝኾነ ይኹን ዜጋ ንብረት ናይ ምጥራይን ምሻጥን መሰል ሕገ መንግስታዊ መሰል’ዩ፡፡ ንዚ ሕገመንግስታዊ መሰል ዝዳፋእ መምርሒ ኽመፅእ ከሎ መንግስቲ ትግራይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኽዘራረብ ኣለዎ፡፡” – መስራትን ናይ ነዊሕ እዋን ኣካያዲ ስራሕን ትፍልም ማይክሮ ፋይናንስ ደደቢት ዝነበሩ ሙኩር ሙሁር ስነ ቑጠባን ቢዝነስን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ በዚ ዘፈር ትምህርቲ’ዚ ዶክትሬቶም ዝሕዙ ዘለዉ ሑፁይ ዶ/ር ኣታኽልቲ ኪሮስ ኣብ ጠንቂ ቁጠባዊ ቅልዉላዉ ሃገርና ምስ ምቕያር መስርሕ ወረቐታዊ ብር ኣተሓሒዞም ምስ 104.4 ሬድዮ FM መቐለ ካብ ሞንጎ ዝሃብዎ ሰፊሕ ቃለምልልስ ዝተወሰደ’ዩ ፅባሕ ንቲ ዝሃብዎ ሰፊሕ ቃለምልልስ ብፅሑፍን ኦድዮ ድምፅን ኽዝርጋሕ’ዩ ኽትከታተልዎ ኣቐዲምና ንዕድም፡፡ 104.4 ሬድዮ FM መቐለ


0
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments