“ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ 6ይ ዙር መረፃ ክልል ትግራይ ኽድገም’ዩ፡፡”-አፈ ጉባዔ ታገሰ ጫፎ፡፡

ኣብ ክልል ትግራይ መረፃ ኣይካየድን፡፡ ንምክያድ ፈተነታት እንተተገይሩ ግን ዋእ…………ኢሎም ካሳብ ዝዓፍሩ ኸዕገርግሩ ዝኸረሙ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ብልፅግና ታገሰ ጫፎ ሎሚ ድማ “ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ 6ይ መረፃ ክልል ትግራይ ኽድገም’ዩ” ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ፡፡ መንፈቕ ኣብ ዘይመልአ ክልተ ጊዜ ኽዛረቡ ገይርና’ዮም ኣለና፡፡ኣፍቲ መጀመርያ ወርሒ ጉንቦት ኽካየድ ዝግበኦ ሃገራዊ መረፃ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ናብ ወርሒ ነሓሰ ክድፋእ ከሎ ብዙሕ ከይሰጎመ ከሎ ኢትዮጵያ ብኣፃብዕቲ ዝቑፀሩ ግዳይ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝነበርሉ እዋንን ሃገራዊ መረፃ ኽካየድ ከምዝግበኦን ሕገ መንግስቲ ክኽበር ከምዘለዎን እንዳፈለጡ ብጉልባብ ቫይረስ ኮሮና ንዕምሪ ስልጣን ዶ/ር ኣብይ ንምሕጓስ ሃገራዊ መረፃ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ከምዝተናወሐ ብሞዶሻ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እንዳወጣወጡ ከምዘይወሰኑ ሎሚ ድማ ቁሩብ ስኽፍ ከይበሎም ልዕሊ 70 ሽሕ ህዝቢ ግዳይ ቫይረስ ኮሮና ምስኮነን ልዕሊ ሓደ ሽሕ ህዝቢ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ሓመድ ድበ ምስለበሱ ንኮሮና ቫይረስ እንዳተኸላኸልና ሃገራዊ መረፃ ኽንገብር ንኽእል ኢና ምባሎም ምዓዝ ብቐልቦም ኮይኖም ዘይበሉ ተባሂሎም እንዳኣሎም!ኣብ ትግራይ መረፃ ኣይግበርን ኽብሉ ሓግዮም ዝኸረሙ ታገሰ ጫፎ “ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ 6ይ ዙር መረፃ ክልል ትግራይ’ዉ ኽድገም’ዩ፡፡” ክብሉ ተረጊፆም ተዛሪቦም ኣለዉ፡፡ ይድገም ዶ ኣይድገምን ንዓና ዝምልከት ጉዳይ’ዩ፡፡ በሉ እንዳተብሃሉ ክሳብ ዝደኽሙ ዝኽድሙ ኽኣ ንሶም’ዮም፡፡ “ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ 6ይ ዙር መረፃ ክልል ትግራይ ኽድገምን ዘይኽድገምን ወሳኒ ኣካል ንሶም ዘይኮኑስ እቲ ብዓል ዋና መረፃ ዘካየደ ህዝቢ’ዩ፡፡ እቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብድምቀት ዝተኻየደን ንቡዙሓት ማዕከናት ዜና ዓለም ዘገረመን ክልላዊ መረፃ ናይቲ ዝተኻየደ ወፃእታት ብሙሉኡ ኮምሽን መረፃ ትግራይ ብዝሃበና መዝገብ ሒሳብ ክሒስናን ይቕረታ ሓቲትናን ብናይ ባዕልና ወፃኢ ደጊምና ኽንሪኦ እንተይሎም ንዚኣ’ዉን ሰናይ ፍቓድ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ጥራይ እያ ተድልያ፡፡ኣፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ዕምሪ ስልጣኑ ከም ኣቦ ወንበር ብልፅግና ኮነሬል ኣብይ ኣሕመድ ዘብቀዐሉ እዋን ትሕቲ ክልተ ሰሙን ዕድመ’ዩ ተሪፍዎ ዘሎ ክሳብ ሽዑ ሓያል ንምምሳል ከም ከልቢ ምንባሕ ይከኣል’ዩ፡፡ ካብ ሰናይ ድሌት ትግራይን ትግራዋይነትን ግን ዘይሕሰብ’ዩ፡፡ ኣሽንኳይዶ ዘረባ ሓደ ጫፎ ክንደይ’ሞ’ዩ ረብሪብዎ ዘይገደፎ! “ኣብ ሞንጎ መንግስትን ህዝብን ማሕበራዊ ዉዕሊ’ሎ፡፡ ንሱዉን ሕገመንግስቲ’ዩ” ክብሉ ኣይተ ታገሰ ጫፎ ድሕሪ እዚ ኹሉ ምሑምዛቕን ፋሉል ኣካይዳን መስርሖም ሎሚ ብር ኣቢሎም ትርጉም ሕገ መንግስቲ ሃገርና ተረዲእዎም ኣሎ፡፡ በይዛዋ ህዝቢ ትግራይ ንኽልተ ዓመት መመላእታ ሕገ መንግስቲ ይከበር ኣብ ዝብለሉ ዝነበረ እዋን ትርጉሙ ኣይተረደኦምን ነይሩ ማለት’ዩ፡፡ኣብ ትግራይ መረፃ ይገበር ናይ ምባል መሰል ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ’ምበር ኣይተ ታገሰ ጫፎ ኣይኮነን፡፡ እቲ ምንታይ እዚ ክብሉሉ ዝግባእ ዝነበረ እዋን ሐዚ ዘይኮነስ ኣብታ ትግበኣ እዋንን ሰዓትን’ዩ ነይሩ፡፡ ሐዚ ኣብ ድርኩኺት ዝባኸነ ተወሳኺ ደቓይቕ ኮይንካ ምንባሕ ዋጋ የቡሉን፡፡ ሐዚ ንዓና ዘድልየና ዘሎ ኣብ ትግራይ መረፃ ኽድገም’ዩ ዝብለና ከም ብዓል ጫፎ ዘይኮነስ ንሕገመንግስቲ ሃገር ዘኽብር ሃገራዊ መረፃ ዘካይድ ብሕርያ ኹሎም ዉድባት ብዓል ሓደራ ዝጣየሸሉ መንግስቲዩ፡፡ እዚ ኽኣ ብግድን ክኸዉን’ዩ፡፡ እቲ ምንታይ ኣብ መንነትናን መትከልናን ደዉ ዝበልና ንሕና’ምበር ኣፈ ጉባኤ ብልፅግና ጫፎ ስለዘይኮነ!


0
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments