ኣብ ማልታ ኤርትራዉያን ዝርከብዎም ሃንደበት ካብ ምጥሓል ባሕሪ ዝደሓኑ ዘይሕጋዉያን ስደተኛታት እቶም ዝበዝሑ ግዳይ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ኮይኖም ተረኺቦም፡፡

ማልታ ሃንደበት ካብ ሞንጎ’ቶም ካብ ምጥሓል ባሕሪ ዘድሓነቶም 94 ዘይሕጋዉያን ስደተኛታት ብዝተገበረሎም ምርመራ ቫይረስ ኮሮና እቶም 65 ግዳይ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ኮይኖም ተረኺቦም።

ቢቢሲ ሎሚ ንጉሆ ሒዝዎ ኣብ ዝወፀ ፀብፃብ ከምዝገለፆ እቶም ካብ ሊብያ ዝተበገሱ ዘይሕጋዉያን ስደተኛታት ዜጋታት ኤርትራ፣ ሞሮኮን ሱዳንን ኮይኖም ኣብ ባሕሪ ን30 ሰዓታት ድሕሪ ምፅንሖም እታ ዝተሰቐልዋ ጃልባ ማይ ከተእቱ ምስ ጀመረት እዮም ብሓለዋ ባሕሪ ማልታ ድሒኖም ዘለዉ።

እቶም ስደተኛታት ካብ መርከብ ውርድ ምስ በሉ መርመራ ቫይረስ ኮርና  ከምዝተገበረሎምን ብመሰረት እቲ ምርመራ ድማ እቶም 20 ናፃ ኮይኖም ክፀንሑ ከለዉ እቶም 65 ግዳይ ቫይረስ ኮሮና ኮይኖም ተረኺቦም፤ ናይ ትሽዓተ ሰባት ውፅኢት ድማ ይፅበዩ ከምዘለዉ መንግስቲ ማልታ ገሊፁ።

ነዞም ሕዚ ብቫይረስ ኮሮና ምልካፎም ዝተረጋገፀ 65 ስደተኛታት ሓዊስካ ኣብ ማልታ 99 ተሓከምቲ ቫይረስ ኮሮና ከምዘለዉን’ዩ ዝፍለጥ ከም ፀብፃብ ቢቢሲ።


0