ንኢትዮጵያ ኣብ ዙርያ ግድብ ኣባይ ዝጠለማ ትራምፕ ዘይኮነስ ኣቦ ወንበር ጉጅለ ዕዋሉ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ’ዩ፡፡

ኣብዚ ሕዚ እዋን ፕሬዝደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪ ዝተዛረቦ ዘረባ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ወጥሪ ዓሲሉ’ሎ።
ፕረዝደንት ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ ሓያሎ ተቓዉሞ እኳ እንተተኣናገዱ ክሳብ ክንድዚ ድፍረት ዝተመልኦ ዘረባ ግን ከመይን ብኸመይን ኽዛረብዎ ክኢሎም ዝብሉ ሕቶታት ብምልዓል ናይ ገዛእ ርእሶም ትንተና ኣብ ምቕማጥ ይርከቡ፡፡
ብመሰርት’ዚ ዘረባታት ፕረዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሐዚ ጥራይ ዘይኮነስ ቅድሞ ሐዚ ንዝተዛረብዎም’ዉን ኣኮማሲዖም ንምዉሓጥ ዳግም ናብ ናይ ምድቓቕ ስራሕ ኣትዮም ኣለዉ፡፡
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2012 ዓ.ም. ሽልማት ኖቤል ሰላም ንዓይ’ዩ ዝግብኣኒ ነይሩ ይኹ ክዉላዕ ንዝኽእል ስለዘትረፍኩሉ ንቲ ሽልማት ዘይምዉሳደይ ቡዙሕ ኣይስመዓንን ኢሎም ነይሮም። ኣብዚ መዳይ ትራምፕ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ መን መንን’ዩ ዘውግዑ ነይሮም ቁሩብ ምድንጋራት ፈጢሩ ነይሩ።
ግን ድማ ኣብ ሓደ እዋን “ዝፈትዎ መላኺ” ክብል ዝገለፅዎ ፕሬዝደንት ግብጺ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ብምኽንያት ግድብ ሕዳሰ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዘይምቅዳው ንክፈትሑ ብመሰረት ዘቕረብዎ ሕቶን ኣብይ ኣሕመድ ዝተቐበልዎ ነገርን ብምህላዉ እቲ ሽልማት ዋጋ እቲ መስርሕ ምቕባል ዝተለገሰ ህያብ ንምዃኑ ኣተንቢሆም ሓሊፎም እዮም፡፡
ግድብ ህዳሰ ግብፂ ንሃለዋታ “ቐፃሊ ስግኣት” ከም ዝኾነ እያ ትርድኦ፤ ብኣንፃሩ ኢትዮጵያ ንቐረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ትኣምን ከተእምን እዉን ትፍትን።
‘ራሺድ ኣብዲ’ ኣብ ኬኒያ ዝርከቡ ተንታኒ ድሕነት ምብራቕ ኣፍሪካ እዮም።
‘ኣመሪካ ኣብ ዙርያ እቲ ግድብ ክተዛቲ ሞንጎኛ ኮይና ክትኣቱ ኣይነበራን፡፡ ሞንጎኛ ኮይና ንኽትኣቱ ዝፈቐደ ኣካል ክኣ መን’ዩ ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ’ዩ፡፡ ስለዝኾነ ኣመሪካ ንኸተዛቲ ፍቓድ ዝሃበ ኣካል ክዉዕሎ ዘይግባእ ዓብይ ጌጋ’ዩ ፈፂሙ፡፡ ንዚ ስዒቡ ኣመሪካ ኣብ ሱሉሳዊ ዘተ እተን ሃገራት ምእታዋ ስዒቡ እቲ ምስሕሓብ ሰማይ ኽዓርግ’ዩ ገይሩ’ በሃላይ’ዮም፡፡
ኢትዮጵያ ንግብጽን ሱዳንን ከየማኸረት እቲ ግድብ ማይ ምምላእ ጀሚራ እያ ብዝብል ኣመሪካ ንኢትዮጵያ ክትህባ ተሰማሚዓ ዝነበረት ሓገዝ 100 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝሰረዘቶ ኣፍሊጣ።
ዝበዝሕ ማሕበረሰብ ዓለም ዓዉ ኢሉ ብዛዕባ ዝተዛረበ ፕረዚዳንት ዶንልድ ትራምፕ ብትሪ ዋለ’ኳ እንተነቐፉ ፕረዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ስለዝኾነ እዮም ከምዚ ኢሎም ተዛሪቡ ዘለዉ? ኢትዮጵያ ካብቲ ዝተሰማማዕናዮ ኽትወፅእ ኣይምተገበአን ማለቶም’ከ እንታይ ማለቶም’ዩ? ናይ ገዛእ ርእሱ እኹል ፅንዓት የድልዮ፡፡
ኢትዮጵያ ብኣመሪካ ከም ዝተጠልመት’ዩ ዝስምዓ፤ ትራምፕ ድማ ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣጉሁዩ’ዩ፡፡ እንተኾነ ግን ንቃል ፕረዚዳንት ትራምፕ ከኽብር ምዃኑ ኣሚኑ ናብ ሱሉሳዊ ዘተ ግድብ ህዳሰ ንኽኣቱ ዘፍቀደ ኣካል ኣብይ ኣሕመድ’ምበር ባዕሉ ትራምፕ ከምዘይኮነ ክፍለጥ ይግባእ፡፡ ስለዝኾ’ዉን ጥልመት ፈፂሙ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ’ምበር ትራምፕ ኣይኮነን፡፡


0