ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ 6ይ ሃገራዊ መረፃ ኽካየድ ወሲኑ፡፡

ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንኣስታት 6 ኣዋርሕ ክሕሰየሉን ኽጉሰየሉን ዝፀንሐ 6ይ ሃገራዊ መረፃ ኣስታት 2 ሽሕ ዜጋታት ብቫይረስ ኮሮና ምስሞቱ ኣስታት 70 ሽሕ ዜጋታት ግዳይ ቫይረስ ኮሮና ምስኮኑ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ ሎምዘበን ኽካየድ ብሙሉእ ድምፂ ወሲኑሎ፡፡ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ 6ይ ዙር ሃገራዊ መረፃ ንኽካየድ ወሲኑ ዘሎ ዉድብ ጥዕና ዓለምን ሚኒስተር ሚኒስትሪ ጥዕናን ኢትዮጵያ እንዳተኸላኸልካ ሃገራዊ መረፃ ንኽካየድ ብዘቕረብዎ ምኽረ ሓሳብ 6ይ ሃገራዊ መረፃ ንኽካየድ ብቐዋሚ ኮሚቴ ጉዳይ ደቂኣንስትዮ፣ መናእሰይን ማሕበራዊ ጉዳያትን ወ/ሮ ኣበባ ዮሴፍ ብዘቕረብኦ ሓሳብ’ዩ ክብል ድኹሙን ሑሱርን ምኽንያት ብምሃብ’ዩ ሃገራዊ መረፃ ኽካየድ ወሲኑ ዘሎ፡፡መንግስትን ህዝብን ክልል ትግራይ ዝርገሐ ቫይረስ ኮሮና ከይተጋፍሐ ከሎ ንልዕልነት ሕግን ድሕነት ሃገርን ክበሃል ሃገራዊ መረፃ ንኽካየድ ብተደጋጋሚ ንዝቐረበሉ ሕቶን ምሕፅንታን ብጉልባብ ዝርገሐ ቫይረስ ኮሮና ዕሽሽ ክብሎ ድሕሪ ምፅናሕ ዝበዝሑ ግዳያት ቫይረስ ኮሮና ምስኮኑን መንግስትን ህዝብን ትግራይ 6ይ ዙር ክልላዊ መረፃ ዕዉት ብዝኾነ ኣገባብ ምስተሰላሰለ ክልተ ሰሙን ኣብ ዘይመልኦ ጊዜ ሎሚ ብቑፅሪ ዉሳነ ሓሳብ 16/2013 ብናይ ሓደ ተቓዉሞ ብናይ 8 ድምፂ ተኣቅቦ ብኣብዝሓ ድምፂ ወሲኑ’ሎ፡፡ ፤ጉጅለ ብልፅግና ዳርጋ ንኹሎም ኣብ ኣብዝሓ ህዝቢ ተቐባልነት ኣለዎም ንዝበሎም መራሕቲ ፖለቲካ ዉድባት ኦፌኮ፣ ኦነግ ካልኦትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምዉዓል 6ይ ዙር ሃገራዊ መረፃ ኽገብር’የ ምባሉ ብፖለቲካዊን ወተሃደራዉን ኣሽካዕላል መንበረ ስልጣኑ ንምድልዳል ምህቃኑ በቲ ሓደ ገፅ ፤በቲ ኻልእ ወገን ድማ ሓይሊ ሚዛን ፖለቲካ ኢትዮጵያ ናብ ዉድብ ህወሓት ምዝዛዉ ስዒቡ ፤ ህወሓት 6ይ ዙር ሃገራዊ መረፃ ኽግበር እንተኾይኑ ኩሎም እሱራት ፖለቲካ ኽፍትሑ ብሱሩ’ዉን ጉጅለ ብልፅግና ን6ይ ዙር ሃገራዊ መረፃ ናይ ምምራሕ ዓቕምን ተኽእሎን ስለዘይብሉ ንሱ ተኣልዩ ንዚ ዝመረሕ ካልእ ብዓል ሓደራ መንግስቲ ንኽጣየስ ሓሳብ ምቕራቡ ስዒቡ ህላወ ዉድብ ብልፅግና ኣብ መንቀራቕሮ ኣትዩ’ሎ፡፡ ንቐፃሊ’ኸ እንታይ ይፍጠር? ብሓባር እንርእዮ ጉዳይ ክኸዉን’ዩ፡፡


0
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments