ቀወሚ ኮሚቴ ጉዳያት እቶት፣ በጀትን ፋይናንስን ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ክልል ጋምቤላ ልዕሊ 654 ሚሊየን ብር ልቓሕ ዝተወሰደሎም 36 ፕሮጀክትታት ሕርሻ ኣብቲ ከባቢ ከምዝሰኣኖም ኣፍሊጡ።

እቶም ኣባላት ኣብ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ክልል ጋምቤላ ተዋፊሮም ዘለዉ ኢንቨስተራት ዘለውዎ ኩነታት ተዓዚቦም።

ኣብ ዝሓለፉ ዓማውቲ ኣብቲ ክልል ንዘለዉ ብዝናብ ክለምዑ ዝኽእሉ ገዘፍቲ ፕሮጀከትታት ሕርሻ ዝውዕል ካብ ባንኪ ልምዓት ኢትዮጵያ ልቓሕ ከምዝተውሃበ ይዝከር።

ብመሰረት እዚ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ካብ 2010/11 ጀሚሩ ኣብ ክልል ጋምቤላ ንዘለዉ ብዝናብ ክለምዑ ዝኽእሉ 189 ፕሮጀክትታት መጣየሺን መልምዕን ዝኸውን 3 ነጥቢ 7 ቢሊየን ልቓሕ ነዊሕ እዋን ተፈቒዱ እዩ።

ስለዝኾነ እቶም ኣባላት ቀዋሚ ኮሚቴ ኣብ ወረዳ ጋምቤላ ዝርከቡ 6 “ሳይታት” ዝተዓዘቡ እንትኾኑ፥ ካብ’ቶም ዑደት ዝተገበረሎም ሳይታት እቶም ክልተ ስርሖም ብትኽክል እናሰርሑ ከምዘለዉ ተገሊፁ።

እቶም ዝተረፉ ስርሖም ብትኽክል ከምዘይሰርሑ ዘለዉ ዝገለፁ እቶም ኣባላት ኮሚቴ፥ ሓደ በዓል ሃፍቲ 1 ሺሕን 600 ሄክታር መሬት ብስም በዓልቲ ገዝኡን ወዱን ወሲዱ ናብ ስራሕ ከምዘይኣተወ ምርግጋፆም ሓቢሮም።

ሰብ ሃፍቲ ነቲ መሬት ምስወሰዱ ይጠፍኡ ብምህላዎም እቲ መሬት ኣብ መዓልኡ ዘይውዕል ዘሎ ምዃኑ ምዕዛቦም እውን ገሊፆም።

ንሕርሻ ዝተውሃቦም መሬት ገዲፎም ዝጠፍኡ ሰብ ሃፍቲ 36 እንትኾኑ፥ 654 ሚሊየንን 320 ሺሕን 44 ብር ካብ ባንኪ ልቓሕ ዝወሰዱ ከምዝኾኑ ድማ ተገሊፁ ይበል ፀብፃብ ኤፍ ቢሲ ።


0