ስነ ስርዓት ምጅማር ዝተዋደደ ወፍሪ ክታበት ተጀሚሩ

09 ነሓስ 2015 ዓ.ም

ቢሮ ጥዕና ትግራይ ካብ 9 ነሓሰ 2015 ዓ/ም ጀሚሩ ንተኸታታሊ 10 መዓልቲ ክታበት ኮሮና፣ፀረ መንሽሮ ኣፍደገ በሪ ማህፀን ንደቂ 14 ዓመት፣ስሩዕ ክታበት ዘይረኸቡን ዘይጀመሩን ትሕቲ ክልተ ዓመት ህፃናት ምኽታብ፣ኣለሻን ሕክምናን ኬባዕ እግሪ፣ፊስቱላን ሙልቀ ማህፀንን ከምዝሳለጥ ምሕባሩ ይዝከር።

እቲ ኣብ 76 ወረዳታትን 734 ጣብያታትን ትግራይ ዝወሃብ ክታበት ዝተፈላለዪ ሕማማት ንኣስታት ሓደ ሚሊዮን ሰባት ከምዝወሃብ እውን ተሓቢሩ እዩ ።

እዚ ወፍሪ ክታበት ሎሚ ኣብ ወረዳ ሕንጣሎ ኣብ ከተማ ሕዋነ ብዕሊ ተጀሚሩ ኣሎ።

ከም ሓበሬታ ቢሮ ጥዕና ትግራይ እቲ ወፍሪ ብምትሕብባር ሚኒስተር ጥዕናን ቢሮ ጥዕና ትግራይን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ከተማ ሕዋነ ሎሚ 9 ነሓሰ 2015 ዓ/ም ተጀሚሩ ኣሎ።

ኣፍቲ ስነ ስርዓት ምጅማር ክታበት ካቢኔ ሰክሪተርያት ሰግግር ማሕበራዊ ልምዓት ፕሮፌሰር ክንደያ ገ/ሂዎት ፣ኣመሓዳሪት ዞቧ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ወ/ሮ ሊያ ካሳ ፣ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ፣ተወካሊ ሚኒስተር ጥዕና ዶክተር ኣለማዮ ኣየለን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ተረኺቦም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *