ስራሕተኛታት መንግስትን ውልቀ ትካላትን ካብ መሃይኦም ብምንካይ ብጥሜት ንዝተጎድኡ ወገናት ክሕግዙ ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ፀዊዑ።

ስራሕተኛታት መንግስትን ውልቀ ትካላትን ኣብዚ ዝሓለፉ ዓመታት መሃያ ዘይተኸፈሎምን ማሕበራውን ቁጠባውን ፀገማት ዘለዎም እዃ እንተኾነ ፣ብሰንኪ ጥሜት ንዝተጎድአ ህዝቦም ካብ ዝኽፈሎም መሃያ ብድሌቶም ክሕግዙ ሓላፍነት ከምዘለዎም ኣመራርሓ ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ኣገንዚቦም።

እቲ ፃውዒት ንዝኾነ ይኹን እቶት ዘለዎ ብዝኾነ ዓይነት ሞያ ዝመሓደር ዝምልከት ዘምዝኾነ እውን ተመልኪቱ።

ብካልእ ወገን ብዘይኣፈላላይ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ጥሜት ኣቃሊዑ ዘሎ ድርቂ ኣብ ምምካት ሃይማኖታውን ሞራላውን ግቡእ ምዃኑ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ኣተሓሳሲቦም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *