ምግዳል ! መሲልካ ዘይኮነስ ኮይንካ – ምግዳል፡፡

# ክትኮኖ ንትደልዮ ዘይኮኖስ ህዝቢ ዝኾኖ ኮይንካ ንረብሓ ህዝቢ ደዉ ምባል -ምግዳል፡፡

# እልፊ ፀብፃብ ሓሶት ምኽሻን ዘይኮነስ ናብ ህዝቢ ወሪድካ መዓቱን መከርኡን ምቕባል-ምግዳል፡፡

# ጠምዩኒ ፀሚኡኒ ከይበልካ ንነብስኻ ኣሕሲርካ ምሽቃል-ምግዳል፡፡

# ህዝብኻ ዝኾኖ ምዃን -ህዝቢ ክሓስሞ ከሎ ሕሰሙ ተቐቢልካ ክርህዎ ከሎ እቲ ዘዋፅእ እንዳመኸርካ…. ወዘተ ኮታስ ንዓይ ዘይኮነስ ንህዝበይ ምባልዩ ትርጉም ምግዳል፡፡

ኣብ ምግዳል ዘሎ ሚስጢር

ኣብ ምግዳል ዘሎ ቁምነገር

ኣብ ምግዳል ዘሎ ክብሪ

ኣብ ምግዳል ዘሎ ፍቕሪ

ኣብ ምግዳል ዘሎ ናይ ሕልና ቅሳነት

ኣብ ምግዳል ዘሎ ዉሽጣዊ ዕግበት……….እቲ ዘራጠጠ ዘይኮነስ እቲ ዝተጋደለ’ዩ ዝፈልጦ !መፃኢ ጉዕዞና ቡሩህ ምዃኑ እንፈልጦ ኽኣ ቅድሚ ንዓይ ንህዝበይ ዝብሉ ሰብ መስመር ኣብ መስመር ዉድብ ምህላዎም ብመንፅር እቲ ዝልግስዎን ዝደኽምዎን ምስ ዝዕቀን ጥራይ’ዩ፡፡ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ረዳኢ ሓለፎም ድማ ንትርጉም ምግዳል ብዘረባ ዘይኮነስ ‘ተጋዳላይ ምግዳል!’ ኮይኑዩ ምሂሩናን የምህረናን ዘሎ፡፡ የቐንየልና ዘይገልፆን ዘይምልሶን ‘ተጋዳላይ ምግዳል!’ ‘ተጋዳላይ ምግዳል!’ ብምዃንካ ልክዕ ከምቶም ሰብ መስመር ፅፁያት ደቂ ህዝቢ ወትሩ ኣብ ልብና ኣለኻ፡፡ ልቢ ህዝቢ ብልቢ ንዝጋደል ወዲ ህዝቢ ጥራይ ስለዝወሃብ!

104.4 ሬድዮ FM መቐለ


0
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments